Brimas A/S - Datastrategi gav optimerede processer

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Brimas A/S - Datastrategi gav optimerede processer

Gennem en klar og tydelig datastrategi har Brimas A/S optimeret adskillige processer i både bogholderi og produktion. Det har været medvirkende til en sund bundlinje og en støt vækst gennem mange år.

Om virksomheden 
Brimas A/S blev grundlagt i 1998 af de to brødre Peter og Thomas Iversen med ønsket om at levere rustfri stålbeslag til bådbranchen. i de følgende år voksede virksomheden støt og har flere gange måtte flytte for at få mere produktionskapacitet. Samtidig blev produktporteføljen udvidet, og nyindkøbte maskiner skabte nye muligheder for produktionen af emner.

I dag beskæftiger Brimas 45 mand og er blevet en af Danmarks førende virksomheder inden for laserskæring, svejsning og pladebearbejdning. Virksomheden sælger sine produkter og ydelser B2B til meget forskellige industrier. Alt lige fra byggebranchen og offshoreindustrien til fødevare- og medicinalindustrien. Virksomheden fokuserer primært på at levere til det danske marked.

Virksomhedens produkter er efterspurgte – særligt på grund af mulighederne for at bestille højt specialiserede emner, der leveres hurtigt og til tiden. Virksomheden har oplevet stabil vækst de seneste mange år og er blevet kåret som gazellevirksomhed seks gange.

Udvikling i dataanvendelse
Brimas startede med at arbejde systematisk med data i 2002, da virksomheden indkøbte sit ERP-system. systemet er i løbet af årene blevet udbygget og forbredret, og man har automatiseret en del af processerne - fx omkring rykkerskrivelser. De mange optimeringer omkring bogholderiet har bevirket, at man kun har brug for en ekstern bogholder seks timer om ugen - en massiv besparelse i forhold til lignende virksomheder.

En del af Brimas’ datastrategi er netop at arbejde målrettet og fokuseret med optimeringer og automatiseringer af processer i alle dele af organisationen. Datastrategien foreskriver, at informationer og data maksimalt skal skrives ind i systemerne én gang. Det stiller høje krav til optimering af processer, og det forudsætter, at alle ansatte er opmærksomme på eventuelle uhensigtsmæssigheder i deres arbejdsgange. Smede og projektledere er ikke funktionsopdelte, men følger et produkt hele vejen fra start til slut, hvilket er lidt atypisk i forhold til den traditionelle specialisering, man ser ved en normal samlebåndslogik. Det betyder helt konkret, at medarbejderne ikke sidder ved én funktion hele dagen, men skifter position i takt med, at produkterne ryger videre i forarbejdningen. Når hver enkelt medarbejder følger hele produktionsprocessen, opdages muligheder for optimeringer nemmere og hurtigere.

Når der identificeres muligheder for forbedringer, nedsættes der hurtigt en projektgruppe, som analyserer problemstillingen og laver en række løsningsforslag. Alt efter typen af problem indledes der dialoger med relevante eksterne aktører såsom programmører og lignende.

Et af de større projekter, man igangsatte for halvandet til to år siden, var et projekt, der bl.a. skulle se på fejl i CAD-filerne. Når der sendes CAD-filer frem og tilbage mellem virksomheden og dens kunder, kan der ske små fejl og ændringer, som først opdages sent i behandlingen, og nogen gange først når det er færdigbehandlet. Det er en stor udgift at producere ukorrekte produkter, og derfor søgte man en løsning. Man udviklede i forbindelse med det nye filsystem en ’cleanup-del’, der automatisk analyserer CAD-filer og identificerer de eventuelle fejl og ændringer, der måtte være. Systemet kan i visse tilfælde automatisk rette fejlen, og ellers gives der besked til den relevante projektleder.

”I stedet for to måneder tog det halvandet år [læs: at udvikle filsystemet]. Men nu er det fuldstændig skræddersyet til vores virksomhed og har givet kæmpe produktivitetsforbedringer”. Thomas Iversen, Adm. direktør, Brimas A/S.

Værdien af automatiseringer har været tydelig for Thomas, og det er stadig i den retning, man vil arbejde i fremtiden. I mange af svejse- og bukkeprocesserne er der potentiale for at automatisere og tænke robotter ind. Udfordringen er indtil videre at få det tænkt ind i Brimas’ produktion, hvor man producerer få styk af højt specialiserede emner.

Gevinster og konsekvenser
I Brimas har man helt klart og tydeligt kunne se effekterne af de procesforbedringer, man har kunnet lave på baggrund af intelligent brug af data. Som nævnt er udgrifterne til bogholderiet minimale. Samtidig har man gennem sit nye filsystemt sparet cirka halvanden time per projektleder om dagen - en stor besparelse.

Dataene sætter samtidig virksomheden i en situation, hvor man i højere grad kan gå i dialog med kunderne om de krav og ønsker, de måtte have til produkterne. Man kan hurtigere og mere effektivt regne omkostningerne ud ved at producere specifikke emner og kan derfor yde en bedre og hurtigere service til kunderne.

Gode råd og erfaringer
At udvikle nye filsystemer, udbygge ERP samt indhente ekstern hjælp koster penge. Netop derfor er det alfa og omega at man sætter sig ned og regner grundigt på tingene. Man skal gøre sig klart, om det vil gavne bundlinjen i fremtiden. Det gør man ved at gå i dialog med sine leverandører af fx. robotter omkring mulighederne for at optimere processer i produktionen. Man skal bruge dem aktivt til at sparre med og til at spille ind i forhold til de områder, man ser muligheder i. Få dernæst lavet businesscasen, så de totale omkostninger og fremtidige besparelser er klare og træf beslutningen på et oplyst grundlag.

”At gøre sig de her betragtninger og skrive business casen er altså ret simpelt”. Thomas Iversen, Adm. direktør, Brimas A/S.

Brimas A/S er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?