Brug af drone og spotsprøjtning sparer på vækstreguleringsmidler

Philipp  Trénel

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 92.

Brug af drone og spotsprøjtning sparer på vækstreguleringsmidler

I frøgræs vækstreguleres afgrøden for at undgå lejesæd ved blomstring, men en for kraftig vækstregulering kan medføre en for opretstående afgrøde, og dermed øget risiko for dryssespild frem mod høst. I et OnFarmPLUS forsøg er der med droneflyvning og præcise tildelingskort undersøgt muligheden for kun at tildele vækstreguleringsmidler i de områder af marken, hvor afgrøden er kraftig. Forsøget viser lovende nyt for fremtidens vækstregulering.

Teknologisk Institut har sammen med SEGES designet et OnFarmPLUS forsøg udført hos Klitgaard Agro. Scout Robotics har udført droneflyvninger forud for hver af den tredelte vækstreguleringsstrategi. Klitgaard Agro har gennemført behandlingerne med spotsprøjtninger i fem forskellige led. Ved blomstring er der lavet georefererede bedømmelser af lejesæd, og høstudbyttet er vejet på brovægt i de enkelte led.

Spotsprøjtning Spotsprøjtning Spotsprøjtning

Billede 1 viser forsøget anlagt på areal med normal variation i biomassen.
Billede 2 viser biomasseindex NDRE fra droneflyvning.
Billede 3 viser tildelingskort fra den udførte droneflyvning.

Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Der er beregnet gennemsnit af den procentvise reduktion i arealet, der er behandlet, og som det fremgår, er der i led 4 og 5 kun reduceret med 7,2 og 1,1 % af arealet. I led 3 er der reduceret 28,8 % af arealet svarende til, at der er behandlet 71,2 % af led 3.

Udbyttemæssigt er led 3 på niveau med led 2 (hvor hele arealet er behandlet).

 

Procentvis reduktion i tildeling af vækstreguleringsmidler

UDBYTTE (ukorrigeret), kg frø

Led

Tildeling 1

Tildeling 2

Tildeling 3

Gennemsnit

1 – ubehandlet

100

100

100

100

1.720

2 – normal tildeling

0

0

0

0

2.040

3

37,7

22,4

26,3

28,8

2.000

4

13,3

5,0

3,4

7,2

1.980

5

2,3

0,6

0,5

1,1

2.040

 

Ved blomstring er der registreret lejesædskarakterer med RTK-GPS-reference igennem de enkelte parceller. Bedømmelserne ser ud som følgende:

Spotsprøjtning Spotsprøjtning

 

Forsøget blev høstet med Klitgaard Agros egen mejetærsker og ledvist vejet på brovægt. Her billeder fra høst:

Spotsprøjtning Spotsprøjtning Spotsprøjtning

Billede 1: Led 1 - Ingen vækstregulering
Billede 2: Led 2 - Hele arealet vækstreguleret
Billede 3: Led 3 - Besparelse på 28,8 % af arealet

Teknologisk Institut har efterfølgende lavet en geostatistisk analyse, og resultaterne fremgår af nedenstående figur 1.

Figur 1. Estimeret effekt af tildeling af vækstreguleringsmidler i kombination med NDRE på lejesædskarakteren. På x-aksen ses gennemsnittet af NDRE for de tre droneflyvninger. På y-aksen ses gennemsnittet af de tre tildelinger af vækstreguleringsmidler. Farveskalaen angiver, hvad modellen har estimeret lejesædskarakteren til at være; mørkfarve: karakter 0; lys gul: karakter 8. De observerede data er vist som sorte prikker (led 3) og grå prikker (led 1, 2, 4 og 5).

Spotsprøjtning

Af figuren ses det, at man kan reducere tildelingen af vækstreguleringsmidler til ca. 75 % og stadig opnå en lav lejesædkarakter (< 3) selv ved de høje NDRE-værdier. Ved en 50 % reduktion af vækstreguleringsmidler vil lejesædkarakteren stadig være forholdsvis lav (mellem 4 og 5), og en behandling af helt ned til 25 % af arealet vil resultere i lidt mere kritisk lejesædskarakter på omkring 6 i de områder af arealet med kraftig afgrøde.

Resultaterne understøtter de hidtil gældende anbefalinger om, at alm. rajgræs skal vækstreguleres, og at det er væsentligt for at opnå maksimalt udbytte ved at undgå tidlig lejesæd. Resultaterne tyder også på, det er muligt at reducere arealet, der vækstreguleres med 50 % uden udbyttetab. Forsøgene vil fortsætte.

Demonstrationen er gennemført af Teknologisk Institut i et OnFarmPLUS forsøg i et projekt under Partnerskab om præcisionssprøjtning, Miljøstyrelsen i samarbejde med SEGES, Klitgaard Agro og Scout Robotics.

Se hele den statistiske rapport her: