Brugerinddragelse i innovationsprojekter

Ana Maria d´Auchamp

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 35.

Brugerinddragelse i innovationsprojekter

Next Practice virksomhedscase

Inddragelse af brugere er en vigtig kilde til innovation, da man herved kan nærme sig den kontekst, hvori brugeren anvender et produkt eller oplever en service. Ved at komme nærmere brugerens brugssituation bliver det muligt at afdække behov bedre og identificere interessante udviklingsmuligheder ift. næste generation af produkter, eller få idéer til helt nye forretningsområder og services. Det er selvfølgelig attraktivt for alle virksomheder, men brugerinddragelsen skal tilrettelægges og struktureres for at kunne give et konkret udbytte i form af ny viden, som man kan handle på. Følgende tre metoder kan være særligt anvendelige i denne sammenhæng.

Overordnet set handler brugerinddragelse om at give et mere informeret grundlag at træffe beslutninger på og sikre, at din virksomhed skaber størst mulig værdi for dine kunder, hvilket igen bidrager til øget loyalitet og profitabilitet.
Overordnet set handler brugerinddragelse om at give et mere informeret grundlag at træffe beslutninger på og sikre, at din virksomhed skaber størst mulig værdi for dine kunder, hvilket igen bidrager til øget loyalitet og profitabilitet.

 

Etnografiske interviews
Etnografiske interviews er kvalitative interviews, hvor man via åbne spørgsmål, og ofte også face-to-face møder, forsøger at få information om bestemte personers holdninger, hverdag og erfaringer. Målet med et sådant interview er en dybere og mere nuanceret indsigt i den pågældende persons oplevelser, end kvantitative undersøgelser normalt kan levere.

Observationer
Observation er en metode, hvor man som observatør er fysisk tilstede og deltager i centrale situationer og den konkrete praksis, hvor produkter og services bliver anvendt eller potentielt kunne blive det. Dette sker for at få et mere helhedsorienteret blik og eventuelt identificere forskelle mellem det brugerne siger, og det de gør.

Living Labs
Living Labs er levende laboratorier, hvor prototyper bliver afprøvet og eksperimenter foretages. Et living lab er som regel et simuleret miljø, der ligner den endelige anvendelseskontekst, hvor testpersoner kan interagere med produkter og løsninger mhp. at give feedback.

Læs hele artiklen i denne pdf: