Coldstar kom hurtigt fra idé til koncept

Robert  Sigaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 33.

Coldstar kom hurtigt fra idé til koncept

Case under det afsluttede projekt Next Practice, nye innovationsformer
- se mere herom på denne side: 
Projekt Next Practice.
 

Coldstar kom hurtigt fra en god forretningsidé og videre til et koncept, der var klar til test. Sammen med konsulenter fra Teknologisk Institut udviklede de en åben forretningsmodel baseret på en åben tilgang til innovation med gentagende involvering af interessenter.

Udfordring
Udfordringen for Coldstar var, at de gerne ville udvikle og modne et nyt forretningsområde. De tog afsæt i et reflekteret ønske om at gøre sig gældende på det voksende marked af internetbaserede gårdbutikker. Et marked der var identificeret som et umættet marked uden markedsledende aktører og best practices. Samt gårdbutikker uden knowhow eller
ressourcer til at udnytte deres muligheder fuldt ud.

Løsning
Coldstar har udviklet et nyt distributionskoncept for gårdbutikkers varer. Det er kort fortalt opnået ved gentagende gange at italesætte ideen til interessenter for dermed løbende at raffinere ideens elementer til et færdigt koncept.

Proces
Forløbet var bygget over research, konceptudvikling og kvalificering og har taget udgangspunkt i de kompetencer og præferencer, som Coldstar havde med sig. Ideen til distributionskonceptet har fundet sin form gennem bearbejdning i flere etaper, hvor interessenter gentagne gange er blevet involveret og har været med til at kvalificere ideen. Trods et relativt højt tempo, er det lykkedes at få kompetenceopbygning og erfaringer samlet op. Coldstar har udvist stor villighed til at prøve nyt af og de har i særdeleshed udvist handlekraft og en praktisk tilgang til eksempelvis vidensindsamling, hvor styrken på mange fronter har været evnen til at ”møde folk” og opbygge alliancer, samt dialog med kunder og brugere.

Værktøjer
Der er metodisk arbejdet med pitch og vandhuller. De har fungeret som milepæle og derved sikret et flow. Pitchen har været metodisk udgangspunkt, men frem for alt har det været et praktisk værktøj, der eksplicit har været med til at modne idéen. Pitchen har principielt været den samme under hele forløbet, og er løbende blevet modnet i takt med vidensindsamlingen og vandhuls feedbacken.
Pitch: En kort, præcis og skarp præsentation af en idébygger over NABC-strukturen: N=need, A=approach, B= benefit, C=competition.
Vandhuller: er et rammeværktøj til modning af ideer frem mod et projekt.