Danmark - Løsningernes land - Iværksætteri inden for højere uddannelse

Hanne  Shapiro

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 15.

Danmark - Løsningernes land - Iværksætteri inden for højere uddannelse

Teknologisk Institut, Center for Analyse og Erhvervsfremme, har udarbejdet en baggrundsanalyse, der skal understøtte implementeringen af den nye innovationsstrategi med særligt fokus på de videregående uddannelser.

Hvis visionen om Danmark som et løsningernes land skal realiseres, så vil det fordre markant nytænkning i de videregående uddannelser, hvad angår pædagogik, interne og eksterne samarbejder på tværs af traditionelle fagskel og institutionelle strukturer, eksamens- og prøveformer samt incitamentsstrukturer. Innovationsstrategien for de videregående uddannelser tager på den ene side afsæt i de erfaringer, som mange institutioner har opbygget omkring entreprenørskab, men er på den anden side i grundtanken samtidig langt mere ambitiøs, hvis målsætningerne om, at innovation skal blive et strategisk institutionelt anliggende til gavn for alle studerende og det omliggende samfund.

Data fra OECD viser, at antallet af kandidater med en videregående uddannelse øges år for år. Derfor er måltal om uddannelsesniveau ikke nødvendigvis en robust indikator for et lands faktiske menneskelig kapital, hvis uddannelserne er rettet mod fortidens arbejdsmarkeder. Udfoldelse og implementering af innovationsstrategien kan ske på mange måder afhængigt af uddannelsernes mål og karakteristika, men samlet set vil stærke partnerskaber, herunder netværk til tidligere studerende og til civilsamfundet, kunne styrke innovationskulturen i de videregående uddannelser.

Download rapport

Rapporten "

", der er på engelsk, er udarbejdet for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som inspiration til det videre institutionelle arbejde.

De kan downloade og læse et dansk resumé af rapporten her: