Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Dansk BetonRåd - Strategi 2010 til 2012

Dorthe  Mathiesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 05.

Dansk BetonRåd - Strategi 2010 til 2012

Dansk Betonråds overordnede strategi for perioden 2010-2012 er at arbejde for, at betonvisionens målsætninger opfyldes. Strategien er derfor at støtte og arbejde med de indsatsområder i betonvisionen, som rådet vurderer relevant i forhold til, hvad der er fokus på i samfundet og i byggebranchen.

De fire fokusområder i ”Betonvision 2025” er:

1.      Effektivitet og Økonomi
2.      Æstetik, Funktion og Fleksibilitet
3.      Miljø, Arbejdsmiljø og Indeklima
4.      Rekruttering, Uddannelse og FoU

Der blev i 2007 gennemført en vurdering af de indsatsområder, der er foreslået i ”Betonvision 2025” under hvert af de fire fokusområder. Metoden for vurderingen var en smiley tildeling med muligheden for at bruge fire forskellige smiley kategorier svarende til, hvor stor en aktivitet, der er på det enkelte indsatsområde. Smiley vurderingen blev bragt i fire numre af Dansk Beton og kan ses på Dansk BetonRåds hjemmeside www.danskbetonraad.dk.

Dansk BetonRåds strategi for 2010-2012 er at fokusere sin indsats specielt inden for de indsatsområder af ”Betonvision 2025”, hvor der ved smiley vurderingen blev tildelt kategorien ”beskeden indsats” eller ”ingen indsats”. Det fremgår af rådets handlingsplan, hvilke af disse områder som rådet fokuserer sin indsats på. Den fuldstændige liste over områder med ”beskeden indsats” eller ”ingen indsats” som de er formuleret i ”Betonvision 2025” er:

Effektivitet og Økonomi

Vision: 
Attraktiv indtjening for producenter, rådgivere og entreprenører, øget produktivitet og reduktion af mængden af fejl.

Der skal udvikles effektive værktøjer til planlægning, styring og simulering af processer i betonbranchen.

Der skal udvikles robuste materialer, produktions- og udførelsesmetoder.

Der skal udvikles nøgletal og bench­marking systemer indenfor andre områder end produktivitet.

Bygherrer skal stille fuldgyldige og kvantificerbare funktionskrav, herunder kræve en ”dåbsattest” ved aflevering.

Æstetik, Funktion og Fleksibilitet

Vision: 
Beton anvendes i højere grad som æstetisk byggemateriale og kan skræddersyes til formålet.

Der skal gøres en indsats for at fortælle de gode ”betonhistorier” og vise eksempler bredt til den almene borger, arkitekter, bygherrer og til bevilligende myndigheder.

Der skal udvikles mere præcise modeller of effektive metoder til levetidsprojektering af betonkonstruktioner, herunder reparation og fleksibilitet.

Fremme masteruddannelsen i reparation og vedligehold.

Miljø, Arbejdsmiljø og Indeklima

Vision: 
Betons miljøpåvirkning i et livscyklusperspektiv er reduceret til et minimum og den energimæssige ydeevne optimeret. Arbejdsmiljøet er forbedret og betons positive effekt på bygningers indeklima udnyttes i højere grad.

Loven, der afløser licitationsloven, gør det muligt at vurdere tilbud på andre parametre end prisen. Bygherrer kunne fx stille krav til miljø i udbuddene.

Rekruttering, Uddannelse og FoU

Vision: 
Betonbranchen er attraktiv for dygtige unge. Hastigheden for teknologioverførsel til industrien er øget og Danmark er førende inden for FoU på udvalgte områder.

Der skal stilles uddannelsesmæssige krav til alle medarbejdere i betonbranchen.

Etablering af nationalt organ til at koordinere ansøgning om midler.

Strategi af oktober 2009