Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Dansk BetonRåd - Vedtægter

Dorthe Mathiesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 05.

Dansk BetonRåd - Vedtægter

§ 1 Formål

Dansk BetonRåd arbejder for at skabe offentlig og politisk forståelse for nødvendigheden af forskning, udvikling og videregående undervisning på betonområdet.

Dansk BetonRåd skal motivere og inspirere til samarbejde og formidling af viden mellem bygherrer, erhvervslivet, universiteter og det teknologiske servicesystem, samt bidrage til forbedring af betons image.

§ 2 Rådet

Rådet sammensættes, således at der opnås en bred dækning af den samlede danske betonbranche.

Følgende udpeger hver én repræsentant:

 • Cementproducenter,
 • Bygherrerforeningen,
 • Dansk Beton som repræsentant for betonproducenter,
 • Dansk Betonforening,
 • Dansk Byggeri som repræsentant for entreprenører,
 • Danske Arkitektvirksomheder,
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
 • Teknologisk Institut.

Følgende udpeger to repræsentanter:

 • Universiteternes betonforskning, UBF.

Udover rådets medlemmer kan rådet supplere sig på ad hoc basis til varetagelse af udvalgsarbejde.

§ 3 Konstituering

På Dansk BetonRåds første ordinære møde i et kalenderår konstituerer rådet sig med formand.

§ 4 Administration

Betoncentret på Teknologisk Institut varetager sekretariatsfunktionen for Dansk BetonRåd. Dette indebærer, at rådets adresse er:

              Dansk BetonRåd
              Teknologisk Institut, Beton
              Gregersensvej
              2630  Taastrup
              E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk

§ 5 Møder

Dansk BetonRåd holder møder efter behov. Der holdes mindst to årlige møder.

Formanden indkalder til møderne. Hvis et af rådets medlemmer anmoder formanden om at indkalde til møde, skal denne indkalde til møde med et rimeligt varsel og således, at mødet normalt finder sted inden en måned efter anmodningen er fremsat.

§ 6 Økonomi

Medlemmerne af Dansk BetonRåd afholder selv egne udgifter - herunder rejseudgifter - til arbejdet i rådet.

Teknologisk Institut, Beton, afholder i rimeligt omfang udgifterne til sekretariatet for den løbende drift af Dansk BetonRåd. Sekretariatsbistanden fra Teknologisk Institut, Beton, omfatter faglig sekretær, løbende korrespondance og referater fra møder.

§ 7 Dansk BetonRåds arbejdsmetoder

Dansk BetonRåd har med afsæt i formålsparagraffen for rådets arbejde udarbejdet en vision for betonbranchen.  Med afsæt i denne vision udarbejder rådet en tre årig strategi. Strategien indeholder en beskrivelse af, hvilke overordnede indsatsområder der skal fokuseres på for den pågældende periode, således at rådet kan medvirke til opfyldelse af betonvisionens målsætninger.

Endelig arbejder rådet efter en handlingsplan, der mere konkret beskriver rådets indsatsområder for en ét årig periode.  Det er dog vigtigt, at rådet til stadighed har mulighed for at reagere hurtigt og rette indsatsen mod akutte situationer, når der opstår behov herfor.

De arbejdsmetoder, som Dansk BetonRåds medlemmer anvender, er følgende:

 • Bidrage med information om relevante nyheder og udvikling i branchen fra eget netværk.
 • Søge og udbrede budskaber og information fra rådet til eget netværk
 • Udarbejde støtteerklæringer til diverse projekter, ansøgninger, forskningsprogrammer, uddannelsesplaner mv.
 • Udarbejde skrivelser til institutioner, myndigheder, politiske organer, virksomheder mv.
 • Deltage i og afholde relevante workshops, informationsdage og lignende.
 • Påvirke andre til at tage aktion på områder, som rådet finder væsentlige i forhold til betonvisionens målsætning og rådets formålsparagraf.

Reviderede vedtægter er tiltrådt oktober 2009