Der er nu åbent for C-ELROB tilmelding

C-ELROB-logo, lille

Der er nu åbent for C-ELROB tilmelding

C-ELROB-logoEuropean Robotics Group afholder Civilian European Land-Robotic Trial 2007
(C-ELROB 2007), og der er nu åbent for tilmelding for deltagere, udstillere og tilskuere ved indsendelse af registreringsformular, som findes på www.c-elrob.eu under ”How to attend”.

Eventens scenarier er:

  • Non-urban – hovedsageligt skovområder, klipper, sand, buskområder, kratskov (uklar situation)
  • Urban – en markedsplads, boligområde, bygninger, haver (uklar og ustabil situation)
  • Kombineret operation med UGV (unmanned ground vehicle) og UAV (unmanned aerial vehicle) – blandede omgivelser, urban og non-urban (flere hændelser og uklar situation)
  • Autonom rekognoceringsopgave – urban og/eller non-urban rute

Grundlaget for at skabe gode robotter er i mange tilfælde et frugtbart samarbejde mellem industri, forskere og brugere. Imidlertid kan der ofte være vanskeligt at forene industriens forståelse af de behov, den faktiske anvendelse af robotten stiller, forskernes udviklingshorisonter og brugernes tekniske forståelse. 

C-ELROBs mål er derfor at bringe disse parter tættere sammen og bygge en bro mellem brugere, industri og forskning inden for robotområdet.

Læs mere om C-ELROB eventen på www.c-elrob.eu.