Design af næste generations bioraffinaderi - The EuroBioRef Project

Anne-Belinda  Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Design af næste generations bioraffinaderi - The EuroBioRef Project

EuroBioRef projektet (European Multilevel Integrated Biorefinery Design for Sustainable Biomass Processing), som koordineres af CNRS, Frankrig, er netop blevet lanceret den 1. marts 2010 for en fire-årig periode. Det støttes af en finansiering på 23 M€ fra EU’s 7th Framework Program. EuroBioRef omfatter hele processen fra transformation af biomasse, fra mark til det endelige kommercielle kemiske produkt. Det vil involvere 28 partnere fra 14 forskellige lande i et stort kollektivt samarbejde.

Eurobioref

‘Dette program er en fantastisk mulighed for at udfylde hullet mellem landbruget og den kemiske industri. Det integrerer hele biomasse kæden til en kommerciel levedygtig og fleksibel tilgang til en bæredygtig bio-økonomi i Europa. Europa vil være i stand til at konkurrere med de store internationale spillere på dette område ved at foreslå nye innovative teknologier og styrke sin tiltrækning. Det giver yderligere anledning til at skabe frugtbare og jævnbyrdige partnerskabe mellem Europa og tropiske lande inden for dette high-tech område. Programmet vil også fremme en bæredygtig udvikling af landbruget i disse lande’ siger projektkoordinator, Prof. Franck Dumeignil, UCCS, Frankrig.

Oversigt
Udvikling og gennemførelse af bioraffinaderiprocesser er af afg¸rende betydning for at opbygge en bio-baseret økonomi. EuroBioRef projektet vil udvikle et nyt og højt integreret og varieret koncept, som omfatter flere energi-afgrøder (ikke-spiselige), adskillige processer (kemiske, biokemiske, termo-kemiske) og adskillige produkter (flybrændstof og kemikalier). Projektet har det specifikke mål at overvinde opsplitningen i biomasse-industrien. Da effektivitet er nøglen til bio-raffinaderi-processer vil det indebære afgørende handlinger for at forbedre networking, koordinering og samarbejde blandt en bred vifte af aktører.

I projektet deltager fra dansk side bl.a. Haldor Topsøe A/S og Teknologisk Institut.

Haldor Topsøe A/S deltager i udvikling af

  • katalytisk konversion af 3-hydroxypropansyre til alkyakrylater samt
  • udviklingen af syntesegas oprensning.

Teknologisk Institut beskæftiger sig i projektet inden for tre hovedområder:

  • Studier af biomasse ressourcer og optimering af valgte forsyningsveje, med hovedvægt på høst og lagring af biomasse samt udvikling af strategier for forsyning og logistik
  • Avancerede katalytiske termokemiske konverteringsprocesser, herunder forgasning af biomasse og restprodukter samt gasrensning
  • Udvikling og test af flybrændstof

Nye synergier, besparelser og forbedrede metoder vil kunne opnås ved at involvere interessenter på alle niveauer: store og små (bio)kemiske industrier, akademikere og forskere fra hele biomasseværdikæden såvel som europæiske organisationer. Dette omfatter forskning i stor skala, forsøg, optimering og demonstration af processer i produktionen af en lang række produktdesign tilpasset til produktionsenheder i stor og lille skala, som vil være lettere at installere på forskellige europæiske områder.

Den samlede effektivitet af denne fremgangsmåde vil være en stor forbedring af den nuværende situation og vil sikre produktionen af flybrændstof og flere kemiske produkter på en fleksibel og optimal måde. Der vil også kunne drages fordel af forskellene i biomassekomponenter og halvfabrikata. Et mål er endvidere at reducere omkostningerne med op mod 30% gennem forbedrede reaktioner og separationseffektiviter, reducerede investeringer, bedre fleksibilitet for anlæg og føde samt en reduktion af produktionstid og logistik. Herudover forventer vi at reducere den brugte energi med 30% og at producere nul affald. Behandling af råvarer vil også betyde, at en reduktion af råvareforbruget vil være muligt. Konkret vil det nye koncept udgøre en fleksibel og modulopbygget proces.

EuroBioRef-konceptet opnår integration på tværs af hele systemet fra føde/råvarer til produktvariation og tilpasser sig de regionale forhold, der integrerer de eksisterende infrastrukturer og minimerer risikoen for investorer. Den fleksible tilgang betyder større udbredelse af bio-raffinaderier til alle geografiske områder i Europa og giver mulighed for at eksportere bio-raffinaderi teknologipakker til flere lokale markeder.

Virkningen af projektet med hensyn til miljøsociale og økonomiske fordele er vigtig og kan føre til betydelige fordele for den europæiske bio-industri. Den teknisk-økonomiske vurdering af det totale, integrerede bio-raffinaderi vil blive gennemført. Desuden vil unders¸gelserne af den miljømæssige livscyklusvurdering blive udført i overensstemmelse med kravene fra International Reference Data System (ILCD) Handbook og LCI oplysningerne vil blive stillet til rådighed via ILCD Data Network. Tilgangen til social bæredygtighed vil blive baseret på de senest udviklede UNEP retningslinjer for social livscyklusvurdering af produkter, der giver mulighed for de nødvendige ændringer for at opfylde kravene i den respektive analyse af bio-raffinaderi-produktforløb.

EuroBioRef-projektet har potentiale til at revitalisere produktionen af biomasse, skabe vækst i industrien og nå den oprindelige drøm om bæredygtighed inden for biomasse i hele Europa.

Anerkendelser
Projektet er finansieret af European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 241718 EuroBioRef.

Kontakter
Franck Dumeignil, Projektkoordinator
Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - UMR CNRS 8181, Université Lille Nord de France
Université Lille 1 Sciences et Technologies, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex, France
e-mail: franck.dumeignil@univ-lille1.fr
Tél. +33(0)3.20.43.45.38 - Fax. +33(0)3.20.43.65.61 - Mobile. +33(0)6.11.23.06.48

Kent Washington, Project Manager
e-mail: kent.washington@univ-lille1.fr

Haldor Topsøe A/S
Simon Ivar Andersen
Principal Research Scientist, R&D Syngas Engineering.
Nymøllevej 55, 2800 Kgs.Lyngby
e-mail: sia@topsoe.dk
Tel.: +45 4527 2113

Partnere
1. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (UMR 8181, UPR 5041, UMR 6509), Frankrig
2. ARKEMA FRANCE SA, Frankrig
3. Borregaard Ind. Ltd., Norge
4. NOVOZYMES A/S, Danmark
5. METabolic Explorer S.A., Frankrig
6. CENTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES, Gr¿kenland
7. HALDOR TOPS¨E A/S, Danmark
8. CERTH/ISFTA, Centre for Research & Technology Hellas / Institute for Solid Fuels Technology & Applications, Gr¿kenland
9. Process Design Center GmbH, Tyskland
10. ECOINTESYS Life Cycle Systems, Schweiz
11. European Biomass Industry Association, Belgien
12. Danish Technological Institute, Centre for Renewable Energy and Transport, Danmark
13. TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND, Tyskland
14. MERCK KGaA, Tyskland
15. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal
16. RWTH Aachen, Tyskland
17. CIRCC, University of Bari, Italien
18. WSK "PZL-Rzeszow" S.A, Polen
19. Oúrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysùu Rafineryjnego Spóùka Akcyjna, Polen
20. SINTEF Materials and Chemistry, Norge
21. Société Agricole de Befandriana-Sud & Partners Sarl, Madagaskar
22. UMICORE, AG & Co KG, Tyskland
23. Nykomb Synergetics AB, Sverige
24. Alma Consulting Group, Frankrig
25. Orgachim JSC, Bulgarien
26. Imperial College of Science, UK
27. Novance, France
28. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polen