Designstuderende bidrager til virksomheders innovationsproces

Signe  Skov-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 68.

Designstuderende bidrager til virksomheders innovationsproces

Nedenstående er en artikel relateret til projektet AUTO - Active User Typologies, som blev afsluttet i oktober 2011.

................

SMV’ers innovationstænkning når nye højder efter en dag sammen med designstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus.

”I løbet af én dag er vi nået frem til nogle ideer og koncepter, som vi kan se, tager eksterne konsulentvirksomheder væsentligt længere tid at komme op med, og som ville koste os store summer på budgettet,” siger Kristian Klaaborg, marketingchef på Grønttorvet ved dagens udgang. Samme oplevelse tilkendegives fra en række af deltagervirksomhederne.

Virksomhedsdeltagerne er mødt op til en 1-dags camp med de studerende som led i det Teknologisk Institut-ledede brugerdrevne innovationsprojekt, Active User Typologies. I projektet arbejder virksomhederne på at blive bedre til at forstå, kategorisere og inddrage brugerne i deres innovationsprocesser. Det arbejde har stået på i et år, og de enkelte virksomheders innovationsprojekter baseres bl.a. på egne observationer, viden genereret fra de involverede forskere og videnspartnere, samt interview med brugere og øvrige interessenter. Alt sammen en proces der stiller store krav til virksomhedernes evne til at sætte sig udover organisatoriske, økonomiske og logistiske barrierer.  

Netop de barrierer er mindre synlige for de designstuderende, som derfor er mere tilbøjelige til at bidrage med innovative ideer. Ideer som virksomhederne måske selv ville have afvist, men når de studerende udfolder ideerne yderligere, viser der sig alligevel at være interessante elementer for virksomhederne. En pilotundersøgelse foretaget af Teknologisk Instituts Center for Idé & Vækst, peger på en anden fordel ved at inddrage studerende i virksomheders innovationsarbejde: 95 % af studerende er tilbøjelige til at dele deres idé med andre, hvis det betyder at idéen realiseres. 

Gruppen af designstuderende involveret er alle på 6. semester i deres uddannelsesforløb, og dermed tæt på at være færdiguddannede designere. Derfor er det for dem også en kærkommen lejlighed til at prøve deres metodiske værktøjer af i praksis. Hvad enten de specialiserer sig i møbeldesign, produktdesign eller design af processer, bærer de studerendes tilgang til innovationsprocessen præg af, at de leder efter de bedste løsninger på en fælles udfordring. 83 % af de studerende der indgår i Teknologisk Instituts pilotstudie, giver udtryk for en tilbøjelighed til at dele idéer med andre, hvis de lærer mere af processen, end når de er alene om det.  ”Det, de designstuderende kan, som viser sig at være særligt velegnet i forhold til virksomhederne, er at gøre deres tanke- og arbejdsproces meget visuel. De tegner og illustrerer deres forslag i stedet for at bruge mange lange teoretiske begreber, og så er de dygtige til at tænke ud af boksen og forme de tværdisciplinære koncepttyper, som ofte er nødvendige, når vi arbejder med innovation,” fortæller Jørgen Rasmussen, der er studieleder på Arkitektskolen i Aarhus.

Virksomhedsdeltagerne er selv med ved bordet, mens de studerende arbejder. Deres primære opgave består i at svare på afklarende spørgsmål fra de studerende. Bo Juni fra Advice Digital siger, at det interessante for ham ved campen består i, at se hvordan de studerende går til arbejdet og hvilke arbejdsprocesser de benytter sig af. I slutningen af dagen sidder virksomhederne derfor tilbage med processuelle input og nogle helt nye indspark til deres innovationsarbejde, som består af konkrete koncepter, der er klar til bearbejdning i organisationerne. Virksomhederne har givet de designstuderende en mulighed for at opdyrke deres kvalifikationer, og måske har de studerende sparet virksomhedernes budgetter for en stor sum udviklingsmidler til konsulentydelser.  

Fakta
Active User Typologies er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje til brugerdreven innovation.

Projektledelsen afholdes af Teknologisk Instituts Center for Idé & Vækst, og deltagerkredsen består af:

  • Statens Museum for Kunst
  • Grønttorvet
  • GAFFA
  • Wexøe
  • Scandlines
  • Advice Digital
  • UCC/KLEO 

Herudover er tilknyttet en række videnspartnere fra hhv. Copenhagen Business School og Arkitektskolen Aarhus.

Campen med de studerende deles op i tre faser: 1) idegenereringsfase, 2) konceptudviklingsfase, 3) koncept- og præsentationsfase. Som afrunding på forløbet præsenterer de studerende deres koncepter for den samlede gruppe af virksomheder.

Læs om projektet her: Aktive brugere i et innovationsperspektiv.