Det biobaserede samfund

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Det biobaserede samfund

Det biobaserede samfund

Aktivitetsplan nr. G2 - Resultatkontrakt - 2013-15

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer – også kaldet det biobaserede samfund. Dette gælder ikke kun for energiforsyningen, men i høj grad også for brugen af bæredygtige materialer, foder og fødevarer. Vigtigheden af denne omstilling afspejles bl.a. af stor politisk bevågenhed, hvilket har medført, at de foreslåede aktiviteter beskrevet i nærværende aktivitetsplan har vakt stor genklang og interesse i den danske industri, hvor forslaget konstant har været blandt de tre mest debatterede på BedreInnovation.dk og med meget positive kommentarer som følge.

Formålet med aktivitetsplanen er at styrke danske virksomheders position i det globaliserede marked for øget og effektiv anvendelse af marin biomasse og industrielt biomasseaffald til fremstilling af foder og fødevarer, aktivstoffer, materialer og energiressourcer. Det er samtidig formålet at understøtte danske og internationale strategier for yderligere integration af bæredygtig anvendelse af biomasse i relevante sektorer.

Aktivitetsplanens faglige aktiviteter og nye ydelser omfatter: 

  • Biomasseressourcer

Der vil blive udviklet unikke nye ydelser til implementering af ukonventionelle biomasseressourcer, som blå biomasse (makroalger), agro-industrielle restprodukter og husholdningsaffald i fremtidens biomasseinfrastruktur.

  • Logistik og lagring

Der vil blive opbygget viden om og udviklet teknologi til lagring og logistiksystemer. Nye ydelser omfatter rådgivning i sikker håndtering, lagring og transport af makroalger og torrefieret biomasse.

  • Evaluering af biomasseressourcer

Udvikling af specifikke analyseværktøjer til karakterisering og dokumentation af anvendeligheden af ukonventionelle biomasseressourcer. Desuden etablering af laboratoriefaciliteter og metoder til internationalt anerkendte bestemmelser af biomethanpotentiale (BMP) i biogasegnede substrater.

  • Bioraffinering

Bioraffinering omfatter en specifik forbehandling af biomassen, efterfulgt af en udvalgt biologisk konvertering. Konverteringen efterfølges af oprensnings- og raffineringstrin med henblik på produktion af standardiserede og veldokumenterede handelsvarer.

Der vil blive udviklet følgende nye ydelser inden for bioraffinering:

  • Forbedrede forbehandlings- og konverteringsteknologier
  • Specifikke oprensningsteknologier
  • Insektkonvertering
  • Biogas – procesoptimering og raffinering.

Målgruppen for aktiviteten er virksomheder inden for biomasseproducentleddet, svine-, okse- og fjerkræslagterier samt biproduktindustrien, industri som fx energiselskaber, bioraffineringsvirksomheder, bioenergiproducenter og udstyr til producenter, biogasvirksomheder og foderproducenter.