Det ligner asbest - men er det det?

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Det ligner asbest - men er det det?

Asbest er teknisk set et fantastisk godt materiale – det er blot ærgerligt, at det er så sundhedsskadeligt. Det betyder, at der har været anvendt asbest til utallige formål i en periode op til engang i halvfjerdserne, hvor det efterhånden blev forbudt at anvende i de fleste industrialiserede lande.

Den asbest, der blev anvendt for mange år siden, sidder for en stor dels vedkommende stadig i mange bygninger og industrianlæg, hvor det ikke gør skade, medmindre man forstyrrer materialet, så fibrene frigøres og indåndes.

Problemet er, at det er meget vanskeligt at se på et materiale, om der er tale om asbest eller ej.

Teknologisk Institut har set en række eksempler på materialer, som ved første øjekast ikke indeholder asbest; men hvor det ved en grundig undersøgelse viser sig, at der alligevel er asbest til stede – endda den særligt farlige blå asbest.

Vi har også set det modsatte – at et materiale ligner asbest, men ikke er det – fx i offshorebranchen.

Teknologisk Institut har gennemført en omfattende undersøgelse af en lang række platforme for Mærsk Olie og Gas A/S for at identificere eventuel anvendelse af asbest på platformene. Der er analyseret ca. 70 materialeprøver og ca. 50 luftprøver fra opholdsrum, kontrolrum og lignende. Der er overhovedet ikke fundet spor af asbest på nogen af platformene.

Men der er set eksempler på materialer, der ligner asbest, fx brandisolering omkring tekniske installationer. Det har imidlertid vist sig ved nærmere analyser, at ingen af de mistænkte materialer i virkeligheden har indeholdt asbest.

Billede af Mærks boreplatform om natten

 

Man kan ikke altid se på et materiale, om det indeholder asbest - man må lade det analysere enten ved hjælp af lysmikroskopi eller ved hjælp af elektronmikroskopi

Asbest i byggematerialer er sjældent noget sundhedsmæssigt problem for brugerne af en bygning. Hvis blot de asbestholdige materialer er ubeskadigede, vil der typisk ikke blive afgivet nævneværdige mængder asbestfibre til luften.

Problemet opstår især, når man skal udføre reparationsarbejder eller måske endda nedrive en bygning. I den situation kan håndværkerne eller gør det selv-folk risikere at blive udsat for høje koncentrationer af asbestfibre i luften.

 

 

Asbest er sundhedsfarligt. Indånding af asbest giver fx lungekræft, og selvom risikoen er mindre, jo mindre man indånder, så kender man ikke en sikker nedre grænseværdi

Anbefaling
Det anbefales at lade ældre bygninger eller teknisk udstyr gennemgå af en sagkyndig, som udtager prøver af mistænkeligt materiale til analyse, således at man kan få et overblik over, hvor der findes asbestholdigt materiale. På denne måde kan håndværkere, der efterfølgende skal udføre reparationsarbejde, tage sig i agt for at blive udsat for asbeststøv. Denne anbefaling er særlig aktuel i forbindelse med nedrivning eller omfattende renovering af ældre huse og anlæg.