eBusiness - service og rådgivning

Betina Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

eBusiness - service og rådgivning

Virksomhedens e-Handels-strategi - eBusiness
Indførelsen af elektronisk handel i virksomheden er ikke blot et spørgsmål om teknik. Men i lige så høj grad et spørgsmål om organisation og forretningsmæssig udvikling.

Teknologisk Instituts arbejde med virksomhedens eBusiness-strategi tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens nuværende IT-stade, såvel teknisk, organisatorisk som uddannelsesmæssigt.

Gennem processen ved at udarbejde en eBusiness-strategi- og forretningsplan i et samarbejde med en konsulent fra Teknologisk Institut, når ledelsen (ejeren) gennem en række spørgsmål, som stilles ved en grundig bearbejdning af virksomhedens forhold.

Ledelsen (ejeren) har muligheden for at bruge konsulenten, som sparringspartner for nye idéer i denne proces.

eBusiness - strategi- og forretningsplanen slutter med en rapport og handlingsplan, der indeholder følgende elementer:

 • Situationsanalyse
 • Formål/målsætning
 • Vision
 • Barrierer
 • Strategier
 • Handlingsplan/indsatsområder

Se også Innovationscenter for eBusiness - IBIZ-center www.ibiz-center.dk samt det offentlige NemHandel.


eBusiness-ANALYSEN
Værktøjet, som afdækker forudsætningerne for virksomhedens eBusiness-implementering.De teknologiske og organisatoriske forudsætninger for implementering af eBusiness i virksomheden vurderes, ligesom der opstilles en plan for igangsætningen og udviklingen af elektronisk handel.

Der udarbejdes endvidere forslag til fremtidig organisering af arbejdsrutiner og uddannelse efter indførelsen af eBusiness.

eBusiness-analysen resulterer i en uvildig vurdering af løsningsmuligheder og sammenhængende handlingsplan for opstart af elektronisk overførsel af dokumenter i virksomheden.


LOGISTIKANALYSEN
"Logistikcheck" - nøgleordet for en gennemgang af virksomhedens sammenhængende logistik indenfor,

 • Lagerstyring og lagerindretning
 • Transportmateriel
 • Indkøbs- og leverancerutiner
 • Varemodtagelse/-udlevering
 • Styring af lagerpladser
 • Intern og ekstern kørsel
 • IT-styring´, software-løsning

Analysen resulterer i en sammenhængende rapport med anbefalinger og oplæg til handlingsplan for virksomheden.


eBusiness Cost/Benefit analysen
En uvildig vurdering og prioritering af, hvilke procedurer og administrative rutiner, der med fordel kan omlægges til eBusiness eller hvilke, der bør omlægges på grund af eBusiness.

Dette afhænger af en samlet analyse af virksomhedens nuværende handels- og logistikfunktioner.

Analysen belyser og kvantificerer følgende forhold:

1. Nuværende omkostninger.
2. Muligheder for ændrede forretningsgange ved indførelse af eBusiness.
3. Negative konsekvenser ved ikke at indføre eBusiness.
4. Organisatioriske konsekvenser.

Dybden af analysen er afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksibilitet.


VARESTYRING - OPBYGNING AF VAREKODNINGSSYSTEMER
Nøglen til en effektiv og rationel varestyring i virksomheden er opbygningen af entydige varekodningssystemer, fx. ofte baseret på GS1 (tidligere EAN).

Et effektivt varekodningssystem er en af grundstenene i indførelsen af elektronisk handel (eBusiness) mellem virksomhederne.

Teknologisk Institut medvirker til opbygningen af virksomhedens varekodningssystem på grundlag af en analyse af virksomhedens nuværende vare- og informationsflow.

Opbygning af varekodningssystemet indeholder såvel en teknisk som en ressourcemæssig indgangsvinkel.
De tekniske løsningsmuligheder afdækkes, og der opstilles kravspecifikation tillige med en uvildig vurdering.


eBusiness-uddannelse af medarbejdere
Et væsentligt forhold i forbindelse med indførelsen af eBusiness og elektronisk handel i virksomheden, er behovet for personalets efteruddannelse og eventuelle omskoling.

Teknologisk Institut medvirker til at opstille analysen og handlingsplanen på efteruddannelsen af personalet, således at virksomheden opnår en gnidningsfri implementering af ny teknik og ændrede arbejdsrutiner.

Teknologisk Institut medvirker endvidere efter behov til opstilling og gennemførelse af grundliggende træningsseminarer i elektronisk handel (eBusiness) og ændrede arbejdsrutiner.


eBusiness-udvekslingsaftaler
Med udgangspunkt i virksomhedens eBusiness-strategi medvirker Teknologisk Institut til opstilling af udvekslingsaftaler på eBusiness-området som supplement til eksisterende samhandelsaftaler.

Udvekslingsaftalen tager sit udgangspunkt i en analyse af, eller oversigt over en række kriterier for valg af udvekslingspartnere:

 • Informationsmængder og typer
 • Informationsflow
 • IT- og uddannelsesniveau
 • IT-platform og udvikling

Udvekslingsaftalen er en beskrivelse af de vilkår, hvorunder kommunikationen skal foregå mellem handelspartnerne.

Aftalerne udarbejdes individuelt med udgangspunkt i ovennævnte strategi og kriterier.