Energi&Drift april 2010

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Energi&Drift april 2010

Intelligent Energy Europe indkalder projekter
EU pege m mølle 200Der er nu åbnet for 2010-indkaldelserne under Intelligent Energy Europe-programmet (IEE). Der er € 56 millioner til rådighed for projekter indenfor energieffektivitet, vedvarende energi og energieffektiv transport, og midlerne under dette program kan dække op til 75 % af projektomkostningerne. Ansøgningsfrist er den 24. juni 2010.
Programmet kan dække forskellige aktiviteter såsom opbygning af kapacitet, spredning af knowhow, erfaringsudveksling, udvikling af markeder, uddannelse m.v. Ansøgninger skal indsendes af et team på mindst 3 uafhængige juridiske enheder fra 3 forskellige lande. Du kan læse mere omkring betingelser i Call for Proposals 2010. For ikke at risikere at gentage allerede ansøgte projekter, vil det være en god idé at tjekke IEE-projektdatabasen og Intelligent Energy e-Library.
Klik her for at læse mere om programmet.

19 nye forsøgsprojekter skal vise elbiler i praksisElbil åben hjelm 200
Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud på næsten 7 mio. kr. til 19 nye forsøgsprojekter, der skal vise, hvordan elbiler virker i praksis og kan spille sammen med elsystemet. De data og den viden, som indhentes med forsøgsprojekterne, vil blive gjort offentligt tilgængelig, så både professionelle aktører på området og private borgere kan få nytte af dem. Hovedparten af projekterne er såkaldte flådeprojekter, hvori der gennemføres praktiske forsøg med en eller flere elbiler. Blandt tilsagnsmodtagerne er en række kommuner, elselskaber og nogle private virksomheder. Der indgår i alt 45 elbiler i projekterne, heraf 23 personbiler, 19 varebiler, 1 minibus og 2 lastbiler.
Læs mere

drikkevand pige m glas 200Temadag om sikre komponenter til drikkevand
På denne temadag ser vi på hvordan man opbygger sikre systemer til brugsvand og på de udfordringer, der ligger i fortsat at kunne levere rent drikkevand fra boring til forbruger.

På temadagen kan du bl.a. høre mere om:

  • Opbygning af sikre installationer til drikkevand
  • Måling af metalafgivelse fra rør og komponenter til drikkevand
  • Sikkerhed mod tilbagestrømning – en vigtig detalje
  • Fra vandnorm til sikker udførelse – teori og praksis
  • Prøvning af plastrør, ismaskiner og vandkølere
  • Installationer i store boligejendomme
  • Fejltilslutning af komponenter til drikkevandssystemet
    Læs mere om temadagen

Kursus om varmepumper og varmegenvindingugle lille 200
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til det nye bygningsreglement, og hvilke konsekvenser dette får for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere 

Det nye bygningsreglement 
På et koncentreret to-dages-kursus sættes bl.a. fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR08. Lærerpanelet består af 7 undervisere, som er specialister inden for de enkelte teknologiområder.
Læs mere

Energimærkning af bygninger og energirådgivning omkring eksisterende bygninger
Så sætter vi igen fokus på energimærkning og -rådgivning. På 2 tre-dages-kurser ser vi på energirådgivning i større bygninger - etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende.  
Læs mere 

Vent mand og Chr 200

Optimal drift, styring og regulering VVS-anlæg
Varmeregningens størrelse afhænger meget af varmesystemernes opbygning og drift. Det samme gælder for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, dårlig regulering og uhensigtsmæssig drift kan give store varmeregninger. Vi har udviklet nogle kurser, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, som du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Drift af ventilationsanlæg
Har du ansvaret for driften af ventilationsanlægget, så har vi et kursus, som kan give dig et godt kendskab til ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. Det giver dig også muligheder for at sikre et godt indeklima til den rigtige pris.
Læs mere

Vådrum og vandinstallationer 
Vi sætter i foråret fokus på vandinstallationerne og de rum, der har fugt og vandpåvirkninger. Vi ser bl.a. på hvorledes du kommer sikkert i "hus" med projekterne - både i forbindelse med nybygninger og renovering.
Læs mere om vådrum

Skab en god basis for et godt arbejdsmiljø og et lavt energiforbrug pige m blomst 200
Der er masser af muligheder for at etablere gode ventilationsløsninger. Gode og sikre muligheder for at designe og optimere ventilationsanlæg, der samtidig har en arbejdsmiljøgevinst, er en af de ting, man kan få med hjem fra kurset "Effektiv industriventilation".
Læs mere

Kursus i varmemåling
Korrekt vand- og fjernvarmemåling får større og større betydning på grund af høje energipriser, lovkrav om anvendelse af målere og etablering af kontrolsystemer for målere. På et dette koncentrerede en-dags-kursus får du en viden om vand- og fjernvarmemåling og -målere samt introduktion til metoder, der vil gøre dig i stand til at vælge, installere og kontrollere målere. Vi gennemgår bl.a. principper for måling og dimensionering samt ser på, hvorledes målerne kan installeres og de problemer, der kan opstå i installationen.
Læs mere

Kølestjerne 200.CO2-kølemidler
CO­2 er et attraktivt kølemiddel. Det er ubrændbart, ugiftigt og særdeles effektivt. I takt med den teknologiske udvikling og de stigende miljøkrav, stiger antallet af anlæg med CO2 nu kraftigt - og der er næppe tvivl om, at populariteten af disse anlæg vil stige ganske væsentligt.
Læs mere om principperne 
Læs mere om det praktiske

Målemetoder, måleinstrumenter og kalibreringscertifikater
Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med valg af målemetoder og -nøjagtighed. Vi har bundet en buket af koncentrerede én-dages-kurser, hvor du får en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne fra kalibreringscertifikater og målinger. 
Læs mere om videregående usikkerhedsberegning
Læs mere om måletekniske beregningsmetoder
Læs mere om kommunikation mellem måleudstyr
Læs mere om modstandstermometre
Læs mere om trykmåling


Bestil de nye kursusprogrammer for 2010-kurser på Teknologisk Institut 
Energi og Byggeri 2010 (kursuskatalogforside)Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2010 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

 

Kvalitet og Produktivitet 2010 (kursuskatalogforside)

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring

Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail