Energi&Drift, februar 2010

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Energi&Drift, februar 2010

Mere attraktivt for erhvervslivet at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter
energi og byggeri forsidemandDet Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har besluttet at gennemføre et pilotprojekt med et koordineret udbud, der sigter på at etablere større og mere langvarige strategiske forsknings- og innovationscentre inden for energi og fødevarer. Initiativet har fået navnet SPIR.
Læs mere

Ny Videnkupon lanceres til foråret
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) besluttede i december 2009 at relancere den populære videnkupon i en frisk udgave i 2010 for at styrke virksomhedernes behov for ny viden og teknologi. Formålet er at støtte køb af viden eller forskning i forbindelse med forsknings- og innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner.
Læs mere

Ansøgningsfrist Eurostars programmet tæt på
mand hånd ved hage 200Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram, hvor hovedansøgeren er en forskningsintensiv mindre eller mellemstor virksomhed (SMV) og hvor mindst 50 pct. af projektet varetages af SMV’er. Eurostars er et samarbejde mellem 31 europæiske Eurostars-lande og EU-kommissionen og der skal deltage mindst to parter fra to forskellige Eurostars-lande i de enkelte projekter. I Danmark ydes der op til 300.000 euro (2,25 mio. kr.) i tilskud pr. projekt. SMV'erne kan få op til 50 pct. i tilskud og videninstitutioner op til 75 pct. i tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra en flat-rate til de anvendte timer. Næste ansøgningsfrist for Eurostars-programmet er den 25. februar 2010.
Læs mere

Bliv fjernvarmemesterFJV 2 mænd-200
Der er absolut ingen grund til at betale mere end nødvendigt for varmen - så derfor gælder det om at systemet er optimeret. Men driften af brugerinstallationer har også vital betydning for effektiviteten af fjernvarmesystemet - og fjernvarmeværkernes afkølingsbaserede tariffer gør det bydende nødvendigt at driften optimeres - ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har sat fokus på fjernvarmesystemerne og set på hvorledes man her kan opnå de bedste resultater.  
Læs mere

Kølestjerne 200.Kølesystemer med god energiøkonomi
Vi afholder igen i dette forår vort populære kursus "Optimeret drift af køleanlæg". Her kan du få mere at vide om mulighederne for optimeret drift af køleanlæg - analyser, praktisk måleøvelse med behandling af data. Kurset kan også give dig et grundlag for at gennemføre energiøkonomisk optimering af driften på køleinstallationer.
Læs mere

Køling med ammoniak
Vi sætter igen fokus på opbygning samt drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. På kurset ser vi bl.a. på registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling, indregulering og overvågning. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende ammoniak vil også blive behandlet.
Læs mere

Vent mand og Chr 200Få bedre styr på energiforbruget
Det giver store udfordringer og mange muligheder, når der skal være styr på energiforbruget. Vi sætter fokus på energiforbruget i bygningerne og på samarbejdet mellem den energiansvarlige, energikonsulenten og de tekniske eksperter.
Læs mere

Vandinstallationer uden problemer i det nye bygningsreglement
Når vandinstallationerne dimensioneres korrekt får man det bedste resultat og de færreste problemer. Vi har sat fokus på vandinstallationerne og de ændrede regler.
Læs mere

Energirådgivning i 2010
Vi sætter igen fokus på klimaskærm, varme, ventilation, belysning og vedvarende energi i vores fleksible modulsystem "God energirådgivning", hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages kurser fokuserer vi på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 4 én-dages kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, dvs. parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 6 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

Økonomisk ventilation og aircondition ventlab m 3 mænd med PC 200
Træk og dårlig luftfordeling er sammen med et stort energiforbrug nogle af de problemer, som alle, der har ansvaret for ventilations- og airconditionanlæg ønsker at undgå. Vi sætter spot på disse anlæg på kurset "Effektiv ventilation og aircondition". Vi ser bl.a. på dimensionering, valg af komponenter og systemer samt på drift af indirekte energiforbrugende komponenter i kølesystem, varmesystem og luftcirkulationssystem - og så sætter vi fokus på de nye regler for kontrol af ventilationsanlæg.
Læs mere

ventundervisning 2007Kompetancegivende kølekursus for ventilationsmontører
På dette kursus får du en grundlæggende viden om et køleanlægs funktion og opbygning, således at du bedre kan vurdere mulighederne for energibesparelse, bl.a. gennemgås grundlæggende muligheder for energibesparelser på køleanlæg.
Bemærk! Kurset er kompetencegivende til det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg.
Læs mere

Varmeanlæg i ubalance kan give store varmeregninger
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer

Elbil åben hjelm 200Hybrid- og el-biler
Flere og flere bilproducenter lancerer hybrid- og elektriske biler. Fremtiden bringer flere køretøjer med en række forskellige elektriske drivlinjer og energilagre. Vi har udviklet dette nye kursus, hvor du bl.a. får kendskab til elektriske komponenter, såsom inverter, el-motor, sikkerhedssystem og batteri.
Læs mere 

Måleusikkerhed, målemetoder, måleinstrumenter og kalibreringscertifikaterTrykmåling 200.
Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med valg af målemetoder og -nøjagtighed. Vi har bundet en buket af koncentrerede én-  og to-dages kurser. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, måleusikkerhed, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. 
Læs mere om kalibrering af vægte og lodder
Læs mere om måleusikkerhed i praksis
Læs mere om væskeflov måling og kalibrering

Termometer 200Temperaturmåling med høj præcision
På flere og flere områder er berøringsløs temperaturmåling en alternativ mulighed eller oplagt løsning. Mange steder slår de traditionelle termometre ganske enkelt ikke til. Du kan få en indgående indsigt i grundlaget for både temperaturmåling og infrarød temperaturmåling samt udstyr - og så ser vi på muligheden for anvendelsen i forskellige brancher. Og endelig præsenterer vi i denne måned et helt nyt to-dages kursus om temperaturmåling.
Læs mere om det nye og udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Læs mere om infrarød temperatur - måling og kalibrering

Bestil de nye kursusprogrammer for 2010-kurser på Teknologisk Institut 
Energi og Byggeri 2010 (kursuskatalogforside)Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2010 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

Kvalitet og Produktivitet 2010 (kursuskatalogforside)

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring

Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail