Energi&Drift februar 2011

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Energi&Drift februar 2011

Energistyrelsen efterlyser gode ideer, der kan reducere Danmarks udledning af drivhusgasser
Energistyrelsen indkalder ansøgninger til pilotprojekter om samarbejde med staten om innovative klimaprojekter i Danmark, der kan reducere Danmarks drivhusgasudledning uden for den kvotebelagte sektor.
Læs mere

Aksialkompressor 200.Vand erstatter miljøskadelige kølemidler i nye køle- og airconditionanlæg
Japanske og danske virksomheder står bag et gennembrud indenfor klima- og miljøvenlige køle- og airconditionanlæg med udviklingen af et unikt og konkurrencedygtigt design med almindeligt vand som kølemiddel.
Læs mere

Lavenergibyggeri for arkitekter og ingeniører igen i AarhusEFH juli 2010
På Lavenergiskolen for boligbyggeri får arkitekter og ingeniører den basisviden, der er nødvendig ved projektering af boliger med meget lavt energiforbrug. Det er bl.a. viden om og inspiration til projektering af lavenergibyggeri – energiramme, lavenergiklasse 2015 og energineutralt byggeri. Løsningerne inkluderer planlægningsproces, bygningsudformning, klimaskærm, installationer, styring samt udnyttelse af vedvarende energi.
Læs mere

Energikrav i bygningsreglementet
Energibestemmelserne i bygningsreglementet BR10 er sat i sammenhæng med projektering af klimaskærm og installationer. Vi sætter også fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR10.
Læs mere

God energirådgivning til varme, ventilation og vedvarende energi i 2011 
Solenergi 200Vi sætter i løber af de næste måneder fokus på varme, ventilation og vedvarende energi i vores fleksible modulsystem "God energirådgivning", hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages kurser fokuserer vi på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 3 én-dages kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, dvs. parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 5 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

Energivejledning - klimaskærm og installationer
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele de medfører, når du snakker med kunden. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer

Få bedre styr på energiforbruget
Det giver store udfordringer og mange muligheder, når der skal være styr på energiforbruget. Vi sætter fokus på energiforbruget i bygningerne og på samarbejdet mellem den energiansvarlige, energikonsulenten og de tekniske eksperter.
Læs mere

Varmeanlæg uden store varmeregninger
FJV 2 mænd-200Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Vandinstallationer uden problemer med reglerne i det nye bygningsreglement
Når vandinstallationerne dimensioneres korrekt får man det bedste resultat og de færreste problemer. Vi har sat fokus på vandinstallationerne og de ændrede regler.
Læs mere

Større effektivitet på køleanlægKøl CO2 200
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske driftsomkostningerne. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på 2 kursusmoduler.
Læs mere om modul 1     Læs mere om modul 2   

Køling med ammoniak
Vi sætter igen fokus på opbygning samt drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. På kurset ser vi bl.a. på registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling, indregulering og overvågning. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende ammoniak vil også blive behandlet.
Læs mere

Økonomisk ventilation og aircondition
Vent anlæg Fieds 200Træk og dårlig luftfordeling er sammen med et stort energiforbrug nogle af de problemer, som alle, der har ansvaret for ventilations- og airconditionanlæg ønsker at undgå. Vi sætter spot på disse anlæg på kurset "Effektiv ventilation og aircondition". Vi ser bl.a. på dimensionering, valg af komponenter og systemer samt på drift af indirekte energiforbrugende komponenter i kølesystem, varmesystem og luftcirkulationssystem - og så sætter vi fokus på de nye regler for kontrol af ventilationsanlæg.
Læs mere

Energirigtig opbygning og dimensionering af ventilationsanlæg
Du kan få et rigtig godt indeklima, hvis ventilationsanlægget indreguleres, så de rigtige luftmængder passerer alle komponenterne i kanalsystemet. Det giver også et lavere energiforbrug. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg. Du får på dette kursus viden om disse forhold - eksempelvis lærer du at gennemføre hurtige og sikre målinger i forbindelse med indreguleringer og at dokumentere disse målinger i henhold til normen DS 447.
Læs mere

Kalibrering og måling Mikkel temp 200
Vi har bundet en buket af koncentrerede én- og to-dages kurser inden for måleteknik og kalibrering. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter, måleusikkerhed og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Det udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Infrarød temperatur - måling og kalibrering
Væskeflow - måling og kalibrering
Praktisk kalibrering af vægte og lodder
Måleusikkerhed i praksis
Tryk - måling og kalibrering

Energioptimering og kvalitet er i fokus i det nye kursusprogram for Teknologisk Institut i 2011
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.

Læs mere om 2011-kurser på energiområdet
Læs mere om 2011-kurser inden for kalibrering og måling