Energi&Drift november 2010

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Energi&Drift november 2010

 

Norden logo 200Nyt program for bæredygtige energisystemer
Nordisk Energiforskning lancerer et nyt program for bæredygtige energisystemer. Programmet kan støtte udviklingen af energiløsninger, der integrerer vedvarende energi og klimavenlig transport samt net og markeder. Programmet har 100 millioner norske kroner til rådighed og første ansøgningsfrist er den 16. december 2010.
Læs mere

Stort potentiale for energieffektivisering i erhvervslivet
Erhvervslivet har fokus på effektiv energianvendelse og gennemfører løbende energibesparelser. Men mulighederne er ikke udtømte, og virksomhederne kan stadig spare energi, fremgår det af en ny analyse "Energibesparelser i erhvervslivet" udarbejdet for Energistyrelsen, Dansk Energi og Naturgasselskaberne.
Læs mere

Erfaringer fra 1 år med EnergyFlexHouse - en temadag i november
EFH med sø 200På temadagen stiller vi erfaringer til rådighed og deler ud af resultaterne fra en række udviklingsaktiviteter, der er gennemført i EnergyFlexHouse. Det er specielt teknologiske løsninger og dokumentation af produkter, der er i fokus og interessante for branchen. Der er i øvrigt stadig mulighed for at følge med i energiforbruget i EnergyFlexHouse på hjemmesiden www.energyflexhouse.dk.

Læs mere

Temadag om varmemåling, fup eller fakta om energibesparelser og skimmelsvamp og meget mereetagebyggeri
Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i mere end 10 år. På temadagen den 16. november fokuserer vi på erfaringerne og ser bl.a. på spørgsmål som:  Hvordan er forbruget i ejendommene? Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side? Kom der skimmelsvamp på grund af overdrevne besparelser?  Blev energibesparelserne nået? Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der skal ske noget? Hvad med klager? 
Læs mere 
 

Kursus om varmepumper og varmegenvinding
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til det nye bygningsreglement, og hvilke konsekvenser dette har for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere 

Optimal drift, styring og regulering VVS-anlæg
kommune energibesp 3 mænd 200Varmeregningens størrelse afhænger meget af VVS-systemernes opbygning og drift. Varme- og ventilationsanlæg, som er i ubalance, har dårlig regulering og uhensigtsmæssig drift giver store og unødvendige energiforbrug - og ofte et dårligt indeklima. Vi har udviklet et kursus, hvor du kan blive fortrolig med metoder til regulering og drift af varme- og ventilationsanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Nyt kursus om CTS-anlæg
Vi har udviklet et helt nyt kursus, hvor vi arbejder aktivt med flere CTS-anlæg. På kurset får du et grundigt kendskab til CTS-anlæg samtidig med at du får et gedigent grundlag for valg af reguleringsparametre, der skal benyttes i CTS-anlægget og af reguleringsfaglige udtryk samt til at tage beslutninger, der vedrører valg af CTS-anlæg, som er bedst egnede i din aktuelle situation.
Læs mere

Temadag om brug af regnvand - 3. november 2010Regnvand tegning 200
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner blev tilladt i 2000. Men der er på det seneste sket væsentlige ændringer af reglerne for udførelsen af regnvandsanlæg. Vi sætter på temadagen fokus på hvordan man kan anvende regnvandet og på de nye og ændrede regler.
Læs mere

Vådrum og vandinstallationer 
Vi sætter i dette efterår fokus på rum, der har fugt og vandpåvirkninger. Vi ser bl.a. på hvorledes du kommer "sikkert i hus" med projekterne - både i forbindelse med nybygninger og renovering.
Læs mere om vådrum

Lær at indregulere og måle på ventilationsanlæg
Det indeklima, der er krævet eller som fastlægges i forbindelse med et ventilationsanlæg, kan kun opnås, hvis anlægget indreguleres, således at den tilsigtede luftmængde passerer de enkelte komponenter, som kanalsystemet betjener. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning for økonomien, effektiviteten og funktionen end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg.
Læs mere

God energirådgivning - Varme og vedvarende energi i større bygninger
Solenergi 200Vi har udviklet et fleksibelt modulsystem, hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. Vi blænder op for årets sidste kursus i denne kursusrække, hvor vi fokuserer på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende.
Læs mere om kurset: Varme og vedvarende energi i større bygninger

Lavenergiskolen i Århus
Lavenergiskolen for boligbyggeri udbydes næste gang i november. Du kan på kurset få detaljeret viden og inspiration til projektering af lavenergibyggeri EFH vindue 200– klasse 1 og 2 samt energineutralt byggeri. Løsningerne inkluderer planlægningsproces, bygningens udformning, klimaskærm, installationer, styring samt udnyttelse af vedvarende energi. Som deltager vil du blive introduceret til forskellige værktøjer og få vejledning og viden, som anvendes i projekteringsprocessen.
Læs mere

Energikravene i det nye bygningsreglement - BR10
På et koncentreret 2-dages kursus sættes bl.a. fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR10. Lærerpanelet består af en række specialister inden for de enkelte teknologiområder.
Læs mere

Hybrid- og elbiler
elbil EFH 200Flere og flere bilproducenter lancerer hybridbiler og elektriske biler. Fremtiden bringer flere køretøjer med en række forskellige elektriske drivlinjer og energilagre. Vi har udviklet dette nye kursus, hvor du bl.a. får kendskab til elektriske komponenter, såsom inverter, el-motor, sikkerhedssystem og batteri.
Læs mere

Kursus om tilslutningsanlæg for fjernvarmeblå prøvestand med frontmand 200
Det er af afgørende betydning for fjernvarmesystemets økonomi, at varmeinstallationerne hos brugerne fungerer, som de skal. Derfor er kravene til tilslutningsanlæg og brugerinstallationer skærpet. Det er specielt afkølingen, der er i fokus. Få indsigt i fordele og ulemper ved forskellige anlægstyper, tilslutningsarrangementer m.v. og sikring af en god fjernvarmeafkøling hos brugerne.
Læs mere

Kursus i vand- og fjernvarmemåling
Fjernvarmemåling 200
Korrekt vand- og fjernvarmemåling får større og større betydning på grund af høje energipriser, lovkrav om anvendelse af målere og etablering af kontrolsystemer for målere. På dette koncentrerede 1-dags kursus får du en viden om vand- og fjernvarmemåling og -målere samt introduktion til metoder, der vil gøre dig i stand til at vælge, installere og kontrollere målere. Vi gennemgår bl.a. principper for måling og dimensionering samt ser på, hvorledes målerne kan installeres og de problemer, der kan opstå i installationen.
Læs mere

Brug de rigtige målemetoder - og mål rigtigt
Vi har sat fokus på en række af de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med måling og kalibrering og bundet en buket af koncentrerede kurser. Disse kurser giver dig en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne fra kalibreringscertifikater og målinger. 
Læs mere om kurset: Lufthastighed - måling og kalibrering
Læs mere om kurset: Luftfugtighed - måling og kalibrering
Læs mere om kurset: Bestemmelse af tryktab

 Bestil kursusprogrammer for 2010-kurser på Teknologisk Institut 
Energi og Byggeri 2010 (kursuskatalogforside)
Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2010 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

 

Kvalitet og Produktivitet 2010 (kursuskatalogforside)

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring

Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail