Energi&Drift oktober 2010

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Energi&Drift oktober 2010

FP7 logoFP7 opslag om bæredygtig transport
Det er nu igen muligt at søge støtte under temaet Transport i FP7. Opslag drejer sig om bæredygtig overfladetransport (bane, vej og skib) under EU's 7. rammeprogram.
Læs mere

Partnersøgning EU_flag 200
Prøv denne partnersøgningsfacilitet, hvis du har behov for at finde partnere til projekter under Intelligent Energy Europe-programmet og EU's 7. rammeprogram (FP7) samt til visse territorielle samarbejdsprojekter o.l.
Læs mere

Smart Grid netværk
Det intelligente elsystem - eller Smart Grid - skal være en af grundpillerne i regeringens ambition om at blive uafhængig af fossile brændsler.
Læs mere

Kølestjerne 200.CO2-kølemidler
CO­2 er et attraktivt kølemiddel. Det er ubrændbart, ugiftigt og særdeles effektivt. I takt med den teknologiske udvikling og de stigende miljøkrav, stiger antallet af anlæg med CO2 nu kraftigt - og der er næppe tvivl om, at populariteten af disse anlæg vil stige ganske væsentligt.
Læs mere om principperne 
Læs mere om det praktiske

Temadag om varmemåling, fup eller fakta om energibesparelser og skimmelsvamp og meget mere
Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i mere end 10 år. På temadagen den 16. november fokuserer vi på erfaringerne og ser bl.a. på spørgsmål som: - Hvordan er forbruget i ejendommene? - Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side? - Kom der skimmelsvamp på grund af overdrevne besparelser? - Blev energibesparelserne nået? - Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der skal ske noget? - Hvad med klager? 
Læs mere

Ventilationsmåling 200Lær at indregulere og måle på ventilationsanlæg
Det indeklima, der er krævet eller som fastlægges i forbindelse med et ventilationsanlæg, kan kun opnås, hvis anlægget indreguleres, således at den tilsigtede luftmængde passerer de enkelte komponenter, som kanalsystemet betjener. Indreguleringen af luftmængderne for et ventilationsanlæg har væsentlig større betydning for økonomien, effektiviteten og funktionen end indreguleringen af vandmængderne i et varmeanlæg.
Læs mere

Godt eller dårligt indeklima - fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger
Dårligt projekterede eller mangelfuldt vedligeholdte ventilationsanlæg giver tit gener i form af bl.a. træk, støj og dårlig luft i lokalerne. Samtidig vil energiforbruget meget ofte være for stort. Derfor er det vigtigt med et godt kendskab til ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. Det giver de bedste muligheder for at sikre et godt indeklima til den rigtige pris. På kurset "Ventilationsteknik for driftspersonale 2" sætter vi bl.a. fokus på disse forhold.
Læs mere  

Optimal drift, styring og regulering VVS-anlæg
Varmeregningens størrelse afhænger meget af VVS-systemernes opbygning og drift. Varme- og ventilationsanlæg, som er i ubalance, har dårlig regulering og uhensigtsmæssig drift giver store og unødvendige energiforbrug - og ofte et dårligt indeklima. Vi har udviklet et kursus, hvor du kan blive fortrolig med metoder til regulering og drift af varme- og ventilationsanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Kursus om varmepumper og varmegenvindingugle lille 200
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til det nye bygningsreglement, og hvilke konsekvenser dette har for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere 

Vådrum og vandinstallationer 
Vi sætter i dette efterår fokus på rum, der har fugt og vandpåvirkninger. Vi ser bl.a. på hvorledes du kommer sikkert i "hus" med projekterne - både i forbindelse med nybygninger og renovering.
Læs mere om vådrum

Temadag om brug af regnvand  Regnvand tegning 200
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner blev tilladt i 2000. Men der er på det seneste sket væsentlige ændringer af reglerne for udførelsen af regnvandsanlæg. Vi sætter på temadagen fokus på hvordan man kan anvende regnvandet og på de nye og ændrede regler.
Læs mere

Lavenergiskolen kører næste gang i Århus
Tagisolering EFH 200
Lavenergiskolen for boligbyggeri udbydes næste gang i november. Du kan på kurset få detaljeret viden og inspiration til projektering af lavenergibyggeri – klasse 1 og 2 samt energineutralt byggeri. Løsningerne inkluderer planlægningsproces, bygningens udformning, klimaskærm, installationer, styring samt udnyttelse af vedvarende energi. Som deltager vil du blive introduceret til forskellige værktøjer og få vejledning og viden, som anvendes i projekteringsprocessen.
Læs mere

God energirådgivning i større bygninger
Vi har udviklet et fleksibelt modulsystem, hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. Inden for de næste måneder har du mulighed for at følge 2 af de populære tre-dages kurser, hvor vi fokuserer på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende.
Læs mere om kurset: Lys og luft i større bygninger
Læs mere om kurset: Varme og vedvarende energi i større bygninger

EFH manipulation 200Energikravene i det nye bygningsreglement - BR10
På et koncentreret to-dages kursus sættes bl.a. fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR10. Lærerpanelet består af en række specialister inden for de enkelte teknologiområder.
Læs mere

Hvor meget måler du forkert?
Måleusikkerheden på målinger og kalibreringer skal være kendt og dokumenteret for at sikre en god og realistisk vurdering af måleresultatet. Vi sætter fokus på dette vigtige område og på forskellige metoder.
Læs mere om måleusikkerhedsberegning

Brug de rigtige målemetoder - og mål rigtigtMåleteknik 200.
Vi har sat fokus på en række af de problemstillinger og udfordringer, der er i forbindelse med måling og kalibrering og bundet en buket af koncentrerede kurser. Disse kurser giver dig en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne fra kalibreringscertifikater og målinger. 
Læs mere om kurset: Introduktion til metrologi
Læs mere om kurset: Kalibrering og måleteknik i betonindustriens laboratorier
Læs mere om kurset: Modstandstermometre - principper og metoder
Læs mere om kurset: Lufthastighed - måling og kalibrering
Læs mere om kurset: Luftfugtighed - måling og kalibrering
Læs mere om kurset: Bestemmelse af tryktab

 Bestil kursusprogrammer for 2010-kurser på Teknologisk Institut 
Energi og Byggeri 2010 (kursuskatalogforside)
Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2010 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

 

Kvalitet og Produktivitet 2010 (kursuskatalogforside)

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring

Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail