Energirenovering af etageboliger

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Energirenovering af etageboliger

Oftest ligger den største værdi af en energirenovering ikke i selve energibesparelsen, men i de forbedringer den i øvrigt fører med sig. Teknologisk Institut har sammen med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, Kuben Management og Boligselskabet Sjælland set på økonomien og de medfølgende fordele ved energirenovering af boligblokke til BR15- og BK2020-niveau.

Formålet med projektet var at inspirere danske boligselskaber, bygningsejere og -administratorer til at foretage dyb energirenovering af etageboliger. Projektet omfattede optimering af økonomi og energibesparelser ved renovering af boligblokke til lavenerginiveau. Der taget udgangspunkt i to konkrete renoveringseksempler: Traneparken i Hvalsø og Sems Have i Roskilde:

Resultaterne fra projektet er sammenfattet i SBi-rapporten:

Energirenovering af etageboliger – økonomi og medfølgende fordele ved energirenovering af boligblokke til BR15-krav samt bygningsklasse 2020-niveau

Rapporterne viser, at når man er i gang med at renovere, kan det ofte betale sig at foretage en dybdegående energirenovering frem for en traditionel renovering, hvor kun de mest nødvendige ting forbedres.

Udover at gøre energiregningen mindre, vil energirenovering af eksisterende boligejendomme desuden forbedre beboernes komfort væsentligt med varmere vægge, ingen træk, renere luft, mindre risiko for skimmelsvamp og færre støjgener.

En forbedret isolering af ydervægge og nye bedre vinduer gør det muligt for beboerne at anvende hele lejlighedens areal. Før renoveringen kunne de måske ikke stille møbler op ad ydervægge pga. risiko for skimmelsvamp, og de kunne ikke sidde tæt på vinduerne, fordi det trak.

Værdien af fx det øgede anvendelige areal efter en renovering kan skønsmæssigt beregnes som værdien af et felt langs med hver facade med en bredde på ½ meter. Det svarer til et areal på ca. 9 m² for en lejlighed af gennemsnitsstørrelse, som med en typisk husleje på 1.000 kr. pr. m² pr. år, derfor har en værdi af ca. 9.000 kr. pr. år pr. lejlighed.

Det er vanskeligere at sætte kroner på, hvad færre problemer med fugt, mug og skimmelsvamp er værd, men en skimmelsanering kan være en dyr omgang for et boligselskab, og udgifterne til den generelle vedligeholdelse af bygningerne vil være mindre efter en energirenovering, fx hvis trævinduer er blevet udskiftet med træ-aluvinduer. Derudover er energirenoverede boliger ofte mere attraktive, og færre ledige boliger betyder en bedre økonomi for en boligafdeling.

Set i det lys, er det ofte energibesparelsen, der er en sidegevinst til alle de andre fordele, der opnås for både beboere og bygningsejere ved en dyberegående energirenovering – og ikke omvendt.

Læs mere om projektet her.

Artikler