Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Engagement og medansvar gennem samskabelse

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

To glade unge piger

Engagement og medansvar gennem samskabelse

Den tidligere Varmehal i Reginehøj-bebyggelsen i Aarhus står i dag renoveret og klar til at blive et nyt møde- og aktivitetssted for områdets beboere. Renoveringen er betalt af beboerne selv og af Realdania. Men de fysiske rammer gør det ikke alene. Der skal liv i Varmehallen, og det arbejde har beboerne nu sat igang. Herved er der taget et skridt mod et involverende fællesskab.

En torsdag i oktober indbød Varmehallens bestyrelse til workshop om hallens fremtidige brug. Der var dækket op med chips, kaffe og kolde drikke, og på de rå mure i hallen var der plads til præsentationer, ideer og forslag på meterlangt brunt papir.

Lidt efter lidt blev Varmehallen fyldt med beboere – voksne som børn – en repræsentant fra Boligkontoret, repræsentanter fra bestyrelsen og fra den boligsociale indsats. De næste timer var rummet fyldt med summen og en koncentreret dialog om ideer og tanker. 

Da aftenen var slut, havde 11 mennesker meldt sig til at deltage i en aktivitetsgruppe, og der var formuleret mere end 30 konkrete ideer til, hvad hallen fremover skal bruges til. Nogle aktiviteter har allerede været afprøvet i det små. Men aftenen viste, at der var behov for at vende de erfaringer, der allerede var, og samtidig give plads til nye ideer.

Hvor der er vilje...
Det kræver vedholdende energi og ressourcer at fastholde og bygge videre på de ideer, som opstår. For det gode naboskab, trivslen og trygheden kommer ikke af sig selv. Også i Reginehøj kræver det opmærksomhed og vilje til at mødes og samarbejde.

Denne aften blev der etableret relationer mellem mennesker, som ikke før har snakket sammen. Det var tydeligt, at der er et ønske om – på tværs af generationer og etnicitet – at lære af hinanden:

"Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske holdt nogle aftener, hvor de ældre kunne komme og fortælle om deres liv – også om deres barndom". 

Og en anden deltager gav udtryk for sit personlige udbytte af workshoppen:

"Jeg har virkelig fået et godt indtryk af hende, jeg nu har siddet og talt med hele aftenen. Hun er virkelig en gæv pige". 

Ud over konkrete ideer blev der etableret ikke bare en interesse i at starte aktiviteter på tværs af generationer og interesser. Der blev også opbygget en forståelse for hinanden. Og det er en god start for indsatsen i Varmehallen.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?

Workshoppen er startskud for nyt fællesskab
Formålet med Varmehals-projektet er at skabe rammer, der fremmer en høj livskvalitet hos beboerne, og sunde sociale relationer – både i boligerne og i forhold til lokalområdet. Den tilgang kræver helhedstænkning og indsigt i beboernes liv.

Hvis der ikke i forvejen eksisterer en fælles kultur for sammen at skabe aktiviteter eller begivenheder, så er udfordringen, hvem der skal tage initiativet til at få sat tingene i gang. Workshoppen har kickstartet denne proces.

Nu står bestyrelsen og den nyetablerede aktivitetsgruppe over for den udfordring at føre an i arbejdet med at få sat nogle af de mange ideer i gang, som blev foreslået på workshoppen. Som fx at spille fodbold med drengene, læse bøger for de små, snakke, sy eller drikke te sammen.

Og bestyrelsen og aktivitetsgruppen skal nu til at arbejde for at inddrage – og holde fast i – alle de mennesker, som har vist deres interesse for at deltage.

Der er opstået mange nye relationer, en følelse af sammenhold og af, at Varmehallen er et fælles projekt. Derved har workshoppen tjent som redskab til at slå hul på bylden og til at begynde at dyrke fællesskabet beboerne imellem.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan man ved at aktivere og involvere et områdes beboere kan vække et engagement og skabe en følelse af medansvar. Folk både kan og vil gerne byde ind, hvis de får lov, bliver hørt og har nogen at gøre det sammen med.

Om Reginehøj
Reginehøj-bebyggelsen rummer 403 lejligheder fordelt på fem blokke med syv etager beliggende ved en af de store indfaldsveje til Aarhus.

Beboersammensætningen er blandet – både i forhold til etnisk oprindelse, alder og køn.

Teknologisk Instituts bidrag
Teknologisk Institut har som en del af projektet besøgt Reginehøj, taget billeder og talt med beboerne i området. På den måde har vi dannet os et billede af de ressourcer, mennesker, behov og aktiviteter, der findes i området.

På workshoppen præsenterede vi dette billede sammen med et inspirationsoplæg om, hvad man har gjort i andre kultur- og beboerhuse.

Vi er specialister i social innovation
Teknologisk Institut er en af Danmarks førende spillere inden for social innovation og ny velfærd. Vi trækker på international forskning og giver dig konkrete redskaber til at nytænke velfærd. Vi tilbyder evalueringer, workshops, strategiarbejde, analyser og udviklingsforløb. Når du vælger os, er du desuden sikret en neutral samarbejdspartner, da vi arbejder uvildigt.

Læs mere om ny velfærd og social innovation her

Vores nyhedsbrev 'Viden til Tiden' fra januar 2017 handlede om ny velfærd og social innovation:

Vil du vide mere? Så brug kontaktformularen eller ring til Souschef Annemarie Holsbo
på tlf.: 72 20 26 44
.