Entreprenørskab i udsatte boligområder - Erfaringer fra nordiske initiativer

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Billedet viser en boligblok i solskin med træer omkring og parasoller.

Entreprenørskab i udsatte boligområder - Erfaringer fra nordiske initiativer

ONLINE SEMINAR

Mange udsatte boligområder har særlige udfordringer med store andele af borgerne, der enten ikke har en videregående uddannelse, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og/eller som har en anden etnisk baggrund, der gør det svært at forstå og tilpasse sig det lokale sprog og kultur. Disse boligområder er tilmed særligt udfordret af højere forekomster af kriminalitet end andre byområder. Mange byer leder efter effektive måder at adressere disse problemer på. Dette online seminar ønsker at udforske entreprenørskabstilgange, der kan give værktøjer til i praksis at arbejde med udfordringerne samt udviklingen af udsatte boligområder og de mennesker, der bor der.

Hvem, hvornår og hvad
Helsingborg, Landskrona, Høje Taastrup kommuner afholder sammen med Teknologisk Institut dette online seminar d. 26. august kl. 9:30-15:00 for at dele erfaringer om entreprenørskab i udsatte boligområder. 

På seminaret får du små, korte oplæg fra danske, svenske og norske initiativer, der med forskellige, entreprenante virkemidler forsøger at udvikle menneskers forudsætninger og kompetencer for at kunne tage aktiv del i arbejdsmarkedet - hvad enten det er som elev, studerende, arbejdsløs, medarbejder, iværksætter eller som en del af en socialøkonomisk virksomhed.

Formålet med seminaret
Formålet med seminaret er at dele god praksis og udveksle erfaringer på tværs af byer, kommuner og aktører, der arbejder med problematikken. På seminaret får du korte indlæg fra de personer, som er præsenteret nedenfor. Herudover får du mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne i chatten. I løbet af seminaret involverer vi deltagerne i små interaktive øvelser med henblik på at belyse muligheder og hindringer for at mobilisere iværksættermotivation og -kompetencer. 

Under seminar får du oplæg fra:

  • Helle Gransgaard, der er konsulent ved Høje Taastrup Kommune. Helle fortæller om Interreg-projektet ”Entreprenørskab i udsatte boligområder” – et samarbejde mellem Høje Taastrup, Helsingborg og Landskrona, hvor de tre byer med udgangspunkt i byernes forudsætninger og god praksis fra andre initiativer er i færd med at udvikle planer for at drage nytte af entreprenørskab i udsatte boligområder. 
  • Ole Skjellerup, der er leder for Sekretariatet i 3B og ansvarlig for projektet "Café Kokkedal" - et partnerskab mellem Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal/Boligkontoret Danmark og Fredensborg Kommune. Caféprojektet sigter mod at klargøre unge i udsatte boligområder til uddannelse og arbejdsmarkedet. Han fortæller om deres erfaringer fra Café Kokkedal.
  • Stephane Parize, der er boligsocial konsulent hos KAB. KAB er en stor administrator og udlejer af almene boliger. Stephane holder et oplæg om deres videncenter for social innovation, som KAB er i færd med at etablere for at understøtte udviklingen af nye sociale innovationer, der kan hjælpe borgere i KABs og andre almene boligområder.
  • Emilie Lykke fra Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus. Hun koordinerer initiativet ”Iværksætterunge i Aarhus” i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. Projektet er ved at nå sin afslutning, efter at det over de sidste to år har sat entreprenørskab og iværksætteri på skoleskemaet som valgfag i de udsatte boligområder i Aarhus. Emilie bliver suppleret af Peter Rasmussen fra Fonden for Entreprenørskab.  
  • Sarah Prosser (skotsk), der har startet og koordineret www.toyenunlimited.no i Oslo. Det er et succesfuldt, socialt entreprenørskabsprojekt, der har etableret ‘nabolagsinkubatorer’, og som hidtil er blevet videreudviklet til to andre byer i Norge. Det Norske projekt bygger på erfaringer fra Unlimited projektet i UK: www.unltd.org.uk. Sarah er nu ved Ashoka Nordic, som arbejder for at opbygge en Nordisk platform for ‘Changemaking’, dvs. økosystemer af aktører, som sørger for, at alle unge vokser op, velvidende at de kan skabe positive samfundseffekter.
  • Juan Recinos Jensen, der med succes har kørt et entreprenørskabsprojekt i Helsingør, Danmark, hvor han har hjulpet en lang række personer med anden etnisk baggrund til at udvikle deres evne til, som han siger det, ”at tage styring på deres eget liv” og derfra at skabe nye forretninger. Han fremhæver tre vigtige ingredienser Tillid, Tid og Timing – for at kunne hjælpe denne målgruppe.
  • Åse Krug, der er projektleder på ”Highway to business”. Åse er oprindeligt fra Schweiz og har selv skullet sætte sig ind i den svenske virksomheds- og arbejdsmarkedskultur. Det er med det udgangspunkt, at hun hjælper iværksættere med anden etnisk baggrund til at skabe en erhvervsmæssig fremtid i Malmö og Sverige. Hun benytter en meget fleksibel og individuelt tilpasset tilgang, som hun fortæller om på seminaret.
  • Maria Kavita Nielsen er direktør og grundlægger af Mind Your Own Business. Maria fortæller om MYOBs erfaringer med at støtte unge drenge, og styrke deres faglige kompetencer og sociale relationer igennem et iværksætterforløb, hvor de lærer at udvikler og drive egen mikrovirksomhed med støtte fra frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og mentorer fra erhvervslivet. MYOB har også en afdeling i Nuuk, Grønland. 
  • Tove Julin, der er projektkoordinator hos Tankesmedjan Global Utmaning. Tove fortæller om projektet URBAN GIRLS MOVEMENT, som foregik i Stockholm og handlede om at engagere unge piger i et udviklingsforløb over seks labs i samarbejde med forskellige eksperter samt personer fra stadsplanlægningsafdelingen. Formålet med projektet var at designe løsninger, der tager højde for unge pigers behov for bymiljø og faciliteter.  

Det endelige program kommer her på siden, så snart det er klar, men du kan allerede tilmelde dig nu.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet, sender du blot en mail til Knud Erik Hilding-Hamann på khi@teknologisk.dk. Du er også velkommen til at stille ham spørgsmål til arrangementet eller projektet ”Entreprenørskab i udsatte boligområder”. Når du tilmelder dig, får du en kalenderinvitation med link til et online møde i Microsoft Teams. Når du tilmelder dig, skriv gerne et par ord om dine egne interesser i forhold til emnet og problemstillingen.

Vi ser frem til at dele viden og erfaringer med dig.