Er vores emballager gode nok?

Søren Rahbek Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 80.

Er vores emballager gode nok?

Et brugerdrevet innovationsprojekt

Scanpack

“Det kan ikke lade sig gøre, jeg kan overho­vedet ikke få fat i noget!”
Citatet stammer fra udtalelse hentet på: www.brugervenligemballage.dk.

Emballage - Åbning

52 % af alle forbrugere har mindst én gang om ugen vanskeligheder med emballager.

Teknologisk Institut, Emballage og Transport gennemfører 2008-11 for det danske Erhvervsministerium et projekt under Brugerdreven Innovation: Guideline til industrien: Tilgængelig emballage for ældre og funktionshæmmede.

Projektet gennemføres sammen med Gigtforeningen, Emballageindustrien, Fødevareindustrien, Lægemiddelindustrien med deres  medlemsvirksomheder og det faglige arbejde udføres i perioden 2008-2011 af Arkitektskolen i Aarhus og Teknologisk Institut.

I begyndelsen af projektet har Teknologisk Institut gennemført en stor brugerundersøgelse af både normale forbrugere, samt ældre og handikappedes oplevelser med emballagen. Flere hundrede personer har svaret på et spørgeskema.

Lagkagediagram1Tekst til lagkagediagram1

Når man ser på alle de der svarede i denne undersøgelse, så havde 52 % problemer mindst én gang om ugen med emballage – og 16 % har daglige problemer.

Disse tal bygger således på alle raske, syge, handikappede og ældre. Man kan derfor hævde, at disse målgrupper ikke falder under et bestemt produkts målgruppe. Derfor skal man også se på de personer, der opfatter sig som helt raske.

Lagkagediagram2Tekst til lagkagediagram2

Ser man alene på den del af befolkningen, som opfatter sig helt raske, så er der kun ganske få der har daglige problemer, men det er alligevel 21 % der har problemer flere gange om ugen. Det kan så overraske at så mange slet ikke opfatter, at de overhovedet  har problemer. Vores undersøgelser med at lade folk teste emballager viser, at der er en række emballagetyper, som ALLE har problemer med at åbne fx konservesglas, vakuumpakninger, kapsler osv. Faktisk kunne kun én af seks emballager godkendes i den konkrete afprøvning af udkastet til CEN standarden prEN 15945.

International standardisering
Den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har i TC261 Packaging igangsat standardisering på dette område i WG2 Ease of Opening under svensk ledelse.
Der er netop i denne tid et forslag til høring i Europa prEN15945.
Teknologisk Institut vandt opgaven med at forestå verificeringen af dette standardforslag finansieret af SIS. Herunder har vi testet 100 personer i aldersgruppen 70-89 år, der med mere eller mindre held kunne åbne 6 forskellige emballager.

Erfaringerne fra disse test er, at det er ganske vanskeligt at fremstille emballager der tilfredsstiller acceptkriterierne i dette forslag. Faktisk kunne kun én af seks emballager godkendes.

Men kan vi gøre det perfekt?
Målet er altid at gøre arbejdet perfekt, men emballagen skal opfylde så mange andre formål, så det bliver meget svært. På en og samme tid skal emballagen opfylde en række formål.

 • Beskytte produktet
 • Effektivisere hele forsyningskæden
 • Markedsføre og øge salget
 • Accepteres af forbrugerne
 • Fungere i alle fremstillings- og pakningsprocesser
 • Overføre informationer
 • Minimere emballagesystemet
 • Minimere indholdet af tungmetaller
 • Minimere brugen af  naturskadelige stoffer (N-stoffer)
 • Opfylde nogle præcise krav for emballager, der skal genbruges
 • Sikre at emballagen efter sin funktion kan benyttes på mindst end af følgende måder: 
  - Genvinding til andre materialer, 
  - Forbrænding med energiudnyttelse eller 
  - Komposteres eller bionedbrydes

Emballage kan aldrig optimeres til alle de formål, som emballagen skal opfylde. Den konkrete emballage vil altid være et kompromis mellem mange modsatrettede ønsker.

Antropologiske undersøgelser
På denne baggrund har det danske projekt startet en undersøgelse af, hvorfor det er så svært at benytte vores emballage.

Emballage - ForbrugerEmballager og varer i bilEmballage - Forbruger2Emballage - PålægEmballage - Forbruger3

Her bruges antropologiske metoder, hvor man tager på indkøb med ældre og handikappede samt følger disse brugere hjem, hvor de forbereder og indtager et måltid sammen. Dette studie pågår netop nu. Vi har allerede fået mange interessante oplevelser. Nogle af disse med tilhørende videooptagelser kan findes på www.brugervenligemballage.dk.

”Jeg køber for eksempel altid rensebenzin hos købmanden, fordi han åbner den for mig.”

“For det meste går jeg efter prisen – men det er svært at vælge mellem nemmere at åbne og det der er billigst.”

“Jeg synes jeg har samme ret som alle andre til at få det jeg godt kan li.”

“Dem havde jeg ikke set før, og jeg ville ikke stole på at snippen holdt.”

“Kødpålæg er noget af det allerværste over­hovedet, og jeg vælger det, der er nemmere at åbne!”

“Det kan ikke lade sig gøre, jeg kan overho­vedet ikke få fat i noget!”

Det er ganske enkelt projektets målsætning at udvikle en praktisk guideline til industrien, så vi undgår disse problemer. De første industrielle cases - proof of concept - baseret på første udgave af den ny guideline vil blive gennemført i efteråret 2009.

Henvendelse herom kan rettes til Søren Østergaard, Teknologisk Institut, Emballage og Transport, Tlf. +45 7220 3180 eller e-mail: soren.r.ostergaard@teknologisk.dk.