Erhvervspolitiske virkemidler – har de en effekt?

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Vækstforum Nordjylland igangsatte "Analyse af de nordjyske rammeprogrammer" for at kunne iværksætte bedre og mere effektfulde initiativer under den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Ønsket har været at få ny viden om, hvordan rammeprogrammerne virker.

Erhvervspolitiske virkemidler – har de en effekt?

Vækstforum Nordjylland igangsatte 

for at kunne iværksætte bedre og mere effektfulde initiativer under den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Ønsket har været at få ny viden om, hvordan rammeprogrammerne virker i forhold til at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst samt at få input eller anbefalinger til at udforme den kommende regionale erhvervsudviklingsstrategi.

De fleste erhvervspolitiske virkemidler understøtter kompetenceudvikling

Færre virkemidler understøtter et nyt forretningsgrundlag og innovation. Det viser en analyse, som Teknologisk Institut har gennemført for en række rammeprogrammer i Region Nordjylland. Analysen peger på interessant læring, som kan være til gavn, når der skal udvikles regionale erhvervsudviklingsstrategier.

Analysen omfatter seks virksomhedsrettede rammeprogrammer – to målrettet iværksættere og fire målrettet etablerede virksomheder. I nogle programmer gør virksomheder brug af flere virkemidler, mens andre kun anvender ét enkelt. Det tages der højde for i analysen.

Kompetenceudvikling betaler sig

De virksomheder, der har deltaget, har som oftest kun benyttet ét af de virkemidler, som blev tilbudt i rammeprogrammerne. Alligevel er der skabt resultater. Det kan være i form af kompetenceudvikling, etablering af et nyt strategisk forretningsgrundlag, innovation (fx nye produkter) eller positive kommercielle resultater.

Uanset virkemiddel er der dog flere virksomheder, der får styrket medarbejdernes kompetencegrundlag, end der er virksomheder, der opnår innovationsresultater. Og det er måske nok forventeligt, da der i en proces fra idé til kommercielle resultater ofte er andre interne og eksterne faktorer, som spiller ind på, om der opnås kommerciel succes.

Hvad angår mere konkrete resultater som innovation og økonomiske resultater, er der dog andre virkemidler, som i direkte indgreb med virksomheden har stor betydning for de opnåede resultater. Det kan fx være virkemidlerne "Ansættelse af en akademiker" eller "Chef til leje".

Målgruppen for rammeprogrammerne

Uanset valg af virkemiddel stiller analysen spørgsmålstegn ved, om rammeprogrammerne rammer de rigtige virksomheder. Rammeprogrammerne har ofte rekrutteret virksomheder med et vækstpotentiale.

De vækstparate virksomheder er typisk også de virksomheder, som selv formår at omsætte deres ambitioner til handling og økonomisk vækst. Den stærke repræsentation af vækstparate virksomheder, som kan og vil, må antages at have relativt gode forudsætninger for at skabe udvikling og vækst – rammeprogram eller ej.

Det synes at blive bekræftet ved, at 20 pct. af de deltagende virksomheder tilkendegiver, at de ville have opnået de samme resultater og effekter uden programmerne. Blot 37 pct. tilkendegiver, at deltagelsen har været afgørende for deres udvikling.

Til fremtidige programmer synes en effektiv screening af virksomhederne derfor at være ønskelig for at nedbringe den såkaldte ”dødvægt”. Med andre ord: At virksomheder, der ”ville have gjort det alligevel”, i mindre grad involveres i programmerne.

Analysen er metodisk nyskabende. Udfordringen har været, at antallet af virksomheder har været begrænset. I et lærings- og udviklingsperspektiv kunne det være interessant at gennemføre en tilsvarende analyse på flere regioner samtidig.