Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Erhvervsskoler dyrker talentet

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Erhvervsskoler dyrker talentet

Talentudvikling. Danmark får brug for dygtige faglærte, hvis vi skal styrke vores konkurrence- og innovationsevne i forhold til udenlandske virksomheder. Tolv erhvervsskoler og Håndværksrå­det er gået sammen om at styrke arbejdet med de dygtigste elever.

I Danmark har der i mange år været fokus på at leve op til mål­sætningen om, at 95 af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Og for skolerne og underviserne har det i høj grad handlet om at få de svageste elever igennem uddannelsessystemet.

Men nu arbejder en række er­hvervsskoler og Håndværksrådet sammen om at dyrke de talent­fulde elever på erhvervsskolerne.

“Der har været meget fokus på de svage. Det er meget uvant at skulle tænke på dem, der kan noget,” siger en lærer på en Handelsskole.

Hvad er talent?
Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er eliten, projektet jagter. Det er de elever, som ligger i den øverste del over gennemsnittet.

Det er et positivt syn på eleverne i det danske erhvervsuddan­nelsesystem. Og det understøt­ter den pointe, at det faktisk er muligt at talentudvikle inden for de eksisterende rammer.

Det vil være en vindersag for alle tre direkte involverede parter: Eleverne, skolerne og virksom­hederne.

En lærer på en erhvervsuddannelse siger: “Talent er ikke medfødt. Det skal vækkes i eleven. Det skal opbyg­ges. Det kan lige så godt vise sig et stykke inde i forløbet, hvis man udfordrer dem lidt. Det gælder om at få dem ud på dybt vand for at vurdere, hvor de står”.

Projektet startede i begyndelsen af 2013 og varede til efteråret 2014 . Eksisterende teoretisk og praktisk arbejde med talentud­vikling skulle undersøges. Og det skulle afklares, hvordan man kan definere talent på en måde, der gør det anvendeligt i arbejdet ude på skolerne.

Kombinerer man vores interview med teorien bag talentudvikling, fremstår der seks karakteristika, som tilsammen er nødvendige, for at man kan tale om et talent. Tilsammen er de også tilstræk­kelige til at indikere, at der er et potentielt talent: Vilje, Engage­ment, Nysgerrighed, Social kom­petent, Innovativ og Overblik.

Talentudviklingen foregår ved, at eleverne får særlige opgaver, der udfordrer dem i forhold til deres faglige viden, kreativitet og evne til at tænke nyt og innovativt. Talentarbejdet foregår inden for 10 forskellige indgange.

Underviserne, der har ansvaret for de særlige talentforløb på de enkelte skoler, har selv deltaget i et kursusforløb. Her har der været fokus på, hvordan de di­daktisk kan sammensætte nogle forløb inden for deres fagområder.

Virksomhedernes store ansvar
Et vigtigt element i erhvervsud­dannelserne er vekseluddan­nelsesprincippet. En stor del af elevens læring finder sted i praktikforløbet, og ofte spottes talenter, når de er ude i prak­tik for første gang. Derfor har praktikvirksomhederne et stort ansvar i talentudviklingen.

“De vidensøgende elever skal lande i en virksomhed, der kan udfordre dem. De skal ikke sætte gips op i tre år af deres praktiktid,” siger en lærer på erhvervsuddannelse.

Men for virksomhederne selv er det også fordelagtigt at deltage i talentudviklingen. Talentfulde elever kan udvikle sig til at blive en mere kvalificeret arbejdskraft. Og de kan bidrage til en højere grad af innovation i virksom­heden.

I sidste ende kan talentudvikling betyde, at danske virksomhe­ders samlede konkurrenceevne bliver styrket. Og for den enkelte virksomhed kan det betyde bedre indtjening og dermed mulighed for vækst.

Niels Techen, Håndværksrådet, udtager: “De talentfulde elever bliver udfordret med opgaver og projek­ter, der presser dem, og samtidig får de vejledning. Der stilles hele tiden krav til dem, de kan ikke gå og putte sig. Der lægges vægt på, at alle eleverne får indsigt i virksomhedens værdier og normer samt indstillingen til kollegaer og kunder. Svendene har fået besked på, at de skal lade eleverne komme til og overvåge deres arbejde i stedet for at lade eleverne stå og se på, hvordan svenden gør”.

De tolv skoler arbejder nu med at spotte talenter på både grund- og hovedforløb. Projektet blev afsluttet i efteråret 2014, men Talentvejens hjemmeside er stadig åben.

Det indledende, afklarende arbej­de blev gennemført af Teknolo­gisk Institut og University College Syddanmark og er dokumenteret i hæftet Talentvejen.nu.