Et portræt af den danske vækstkultur

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Rainbow Panorama på toppen af Aarhus Kunstmuseum

Et portræt af den danske vækstkultur

’En jyde, en sjællænder og en fynbo rejste sammen og kom omsider til en landevejskro. De standsede hestevognen i enighed, men nåede kun til krodøren, før fællesskabet stoppede. Jyden gik som det første ud i stalden for at få et indtryk af bedriften. Sjællænderen traskede ind i krostuen og satte sig foran spisebordet, mens fynboen søgte mod køkkenet for at klappe pigerne i numsen’ (Berlingske, 6.7.2002).

De almindelige anekdotiske billeder af kulturelle forskelle mellem landets egne er velkendte. Men giver forskellighederne også forskellige vækstvilkår for de lokale virksomheder? På vegne af REG LAB undersøgte Center for Analyse og Erhvervsfremmei efteråret 2013 sammenhængen mellem kulturelle faktorer i forskellige egne af Danmark og væksten i det lokale erhvervsliv. Det var interessant, fordi en stor del af erhvervsstrategien i Danmark udformes regionalt. En større bevidsthed om kulturelle faktorer kan åbne for mere effektivt tilpassede vækststrategier.

Kultur påvirker vækst – og omvendt
Kulturvækst er ikke et helt uopdyrket land. Internationalt har forfattere som Ronald Inglehart, Richard Florida og Geert Hofstede beskæftiget sig med emnet. Richard Florida har vist, hvordan eksistensen af en kreativ klasse styrker væksten i et samfund, og Geert Hofstede har arbejdet med at vise, hvordan kulturelle værdier spiller ind på værdier i organisationer. Fælles for dem er, at de har vist sammenhænge mellem kultur og erhvervsliv, som intuitivt giver mening, og som de har dokumenteret empirisk: Richard Florida i ”Den kreative klasse” og Geert Hofstede i ”Culture and organisations: Software of the mind”. Inglehart viser i ”Culture shift” fra 1990, hvordan den økonomiske og teknologiske udvikling grundlæggende har transformeret kulturen i avancerede industrielle samfund – fra en materiel til en postmateriel værdipræference. Der er ingen tvivl om, at påvirkningen over tid går begge veje: Kultur påvirker vækst – vækst påvirker kultur.

Et spadestik dybere
I vores analyse gravede vi et spadestik dybere og undersøgte, om vi kunne finde lokale kulturelle mønstre helt ned på kommune- eller postnummerniveau, som samvarierer med væksten i virksomheder. Vi kunne ikke direkte se de anekdotiske billeder af lokale befolkninger, men vi var bevæbnet med data fra Conzoom, TNS-Gallup, Danmarks Statistisk og Dansk Industri. Og vi samlede trådene i en større eksplorativ analyse. Vi testede en række hypoteser, som fx at en risikovillig selvstændighedskultur i et område har betydning for væksten. Analysens resultat blev et indblik i, hvilke indikatorer for kultur, der stærkest påvirker væksten i et område. Analysen gav et analytisk og statistisk portræt af vækstkulturen i Danmark – og måske kom vi endda til at ane konturerne af dem, vi intuitivt kender som ”uld jyder”, ”sindige vestjyder” og ”risikovillige østjyder”.