Et skridt på vejen til at automatisere blodprøvetagning

RoBlood

Et skridt på vejen til at automatisere blodprøvetagning

Pressemeddelelse fra Vejle Sygehus, den 21. december 2006

Et tværfagligt forskningsprojekt om automatiseret blodprøvetagning på mennesker har modtaget en halv million kr. fra Vejle Amt.

Den halve million er givet til oprettelse af en ph.d.-stilling og er dermed første skridt på vejen til en automatiseret måde at tage blodprøver på. Det er et projekt, der tager en del år, men til gengæld vil det give store fordele for både patienter og sygehuse. F.eks. frigives laboranternes ressourcer til andre opgaver, problemer med slidskader undgås, og hyppigere blodprøver kan redde menneskeliv ved visse typer sygdomme.

Antallet af blodprøvetagninger stiger med ca. 7 % om året, og der tages i dag 10-11 mio. blodprøver årligt. Flere sygdomme kan diagnosticeres med blodprøver, og de fleste behandlinger kræver kontrol med regelmæssige blodprøver.

Selve blodprøvetagningen er en omkostningstung, belastende og forsømt aktivitet, der kræver udvikling, udtaler laboratoriechef Ivan Brandslund, Vejle Sygehus. På Vejle Sygehus er vi fokuseret på konstant udvikling af bedre, hurtigere og billigere løsninger i patientbehandlingen. Og projektet er i god tråd med disse principper, siger Ivan Brandslund, Vejle Sygehus.

Visionært forskningsprojekt med fokus på tværfaglighed

Vejle Sygehus vil være den gennemgående figur i amtets deltagelse i projektet - også efter sygehuset overgår til Region Syddanmark. Vejle Sygehus har gennem de seneste år opbygget et stærkt forskningsmiljø, som også understøtter anden forskning i det decentrale sygehusvæsen i Vejle Amt.

Dette er et visionært projekt med meget stort potentiale, som er vigtigt for hele landet. Projektet bidrager på den ene side til at fastholde regionens førerposition inden for sundhedssektoren og robotteknologi. På den anden side ser vi det som en kolossal styrke, at det syddanske forskningsprojekt har prioriteret samarbejde på tværs af faglige og geografiske grænser. Bl.a. er forskere, ingeniører, designere og laboranter fra hhv. Odense, Kolding og Vejle inddraget i projektet, fortæller kontorchef Anders Wang Maarbjerg, Vejle Amt.

Vi forventer, at projektet længere ude i fremtiden også vil have et erhvervsmæssigt afkast for virksomhederne i regionen, siger Anders Wang Maarbjerg, Vejle Amt.

RoBlood


At automatisere blodprøvetagning indebærer teknologi til at finde egnede vener på en arm - her er anvendt infrarødt lys.
For yderligere oplysninger og fremvisning:
Lektor og projektleder Anders S. Sørensen
Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
Tlf. 6550 7386, Mobil 2645 7595
E-mail anss@mip.sdu.dk

For yderligere oplysninger:
Overlæge og laboratoriechef Dr.Med. Ivan Brandslund
Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus
Tlf. 7940 6500, Mobil 2380 2813
E-mail ivabra@vgs.vejleamt.dk

Om projektet

RoBlood, som er projektets arbejdstitel, startede for et år siden. Siden opstarten er delprojekter udført af Designskolen Kolding samt ingeniørstuderende i elektroteknik, datateknologi og integreret design fra Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet.

Projektet skal udvikle teknologi til pålidelig fuldautomatisk blodprøvetagning på mennesker primært til brug på ambulatorier. Der arbejdes hen imod et apparat til montering på armen. Til lokalisering af vener undersøges f.eks. ultralyd, infrarødt lys og termografi. Disse teknologier integreres løbende i modeller, hvor der tages hensyn til de psykologiske faktorer. Andre udfordringer ser på indføring af nålen og kompensering af armens bevægelser under blodprøven.

Initiativtager til projektet er overlæge og laboratoriechef Ivan Brandslund fra laboratoriecentret på Vejle Sygehus og RoboCluster - et kompetencenetværk inden for robotteknologi. Siden hen er Teknologisk Institut, Designskolen Kolding og Syddansk Universitet i Odense kommet med i samarbejdet, og lektor Anders S. Sørensen fra Syddansk Universitet er projektleder. Relevante virksomheder inddrages løbende som sparringspartnere.