Etik Cafe d. 10. november stiller skarpt på robotter og fremtidens bioteknologier

Debat uden omsvøb. Holdninger og argumenter. Klart sprog uden omveje. Etik Cafeen inddrager gæsterne i debatten om fremtidens bioteknologier

Etik Cafe d. 10. november stiller skarpt på robotter og fremtidens bioteknologier

I forbindelse med Etikkens døgn d. 10.-11. november, der afholdes i samarbejde mellem Experimentarium og Etisk Råd, bydes indenfor til Etik Cafe.

Etik Cafeen er mennesker med modsatte meninger, der i korte oplæg sætter sig selv på spil og tager stilling. Men det er også cafeens gæster og en talerstol.

På talerstolen er det tilladt at udfordre en oplægsholder, men det er forbudt at tale efter munden. Vil synspunkter tiltrække eller frastøde hinanden? Bliver holdninger ændret, eller får gamle meninger ny kraft med skærpede argumenter?

Indtag talerstolen og få selv indflydelse på udfaldet.

Overskrifterne for cafeens fire debatter er

  • Mennesket er dødt. Cyborgen længe leve!
  • Kærlighed i robotternes tid
  • Hjernen – den egentlig ansvarlige for dine handlinger?
  • Fosterdiagnostik og regnbuefamilier

Tid og sted
Etik Cafeen afholdes lørdag den 10. november kl. 17 - 21 på Experimentarium. Arrangementet er gratis, og tilmelding skal ske online.