Evaluering af projekt: Trivsel via selvvalgt arbejdstid - TRISA

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Evaluering af projekt: Trivsel via selvvalgt arbejdstid - TRISA

Teknologi og selvvalgt arbejdstid kan styrke trivsel og service i den offentlige sektor

I en tid med knappe ressourcer i den offentlige sektor - og med udsigt til fortsatte besparelser, stadig flere ældre og færre ’varme’ hænder er der brug for at nytænke måden, vi leverer offentlig service på.

At der stadig er nye veje at gå, viser et projekt om selvvalgt arbejdstid inden for ældreområdet. Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere fra tre forskellige plejecentre i Slagelse Kommune har deltaget i et projekt, hvor medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejdstid via et internetbaseret arbejdstidsplanlægningsredskab.

Omdrejningspunktet for projektet har været, at medarbejderne i højere grad selv får mulighed for at tage ansvar for at tilrettelægge deres arbejdstid, så den både tilgodeser egne og arbejdspladsens behov.

Evalueringen af projektet viser, at det kan være en udfordrende proces for medarbejderne, hvor der gøres op med den måde, de hidtil har tænkt arbejdstid og arbejdsliv på. Men at der samtidig åbnes op for nye måder at planlægge arbejdstid på, som i højere grad giver mulighed for at have fokus på borgeren og dennes behov. Og hvor ressourceanvendelsen vel og mærke ikke øges, men tværtimod i nogle tilfælde kan reduceres. At selvvalgt arbejdstid også kan være en vej til at styrke trivslen blandt medarbejderne er også et af de mange positive resultater fra projektet.

 

Fakta:

Projektet benyttede sig af programmet TimeCare, der er udviklet af den svenske fagbevægelse, og som gør det muligt for medarbejderne at markere, hvornår de gerne vil på arbejde, og hvornår de ønsker at have fri.

Projektet fandt sted på tre plejecentre i Slagelse Kommune: Solbakken, Kirke Stillinge samt Bjergbyparken, og blev finansieret af Forebyggelsesfonden under Beskæftigelsesministeriet.

TV Glad optog hele seancen og har klippet et program færdigt, der kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Resultater:

  • 49 procent af deltagerne tilkendegiver, at TRISA-projektet (Trivsel via selvvagt arbejdstid) har påvirket deres trivsel ”positivt” eller ”meget positivt”.
  • 53 procent giver udtryk for, at TRISA har påvirket samarbejdet ”meget positivt” eller ”positivt”.
  • 69 procent giver udtryk for, at det ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har ført til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv/familieliv.
  • 76 procent af medarbejdere giver udtryk for, at de har været ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med at blive involveret i at planlægge egen arbejdstid.

 

  • Du kan læse mere om projektet her.
  • Du har også mulighed for at læse mere om den afsluttende konference for projektet, hvor DR’s Clement Kjersgaard var ordstyrer, her.