Fejlplacering af kontormaskiner - Hvad skal virksomheden gøre?

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Fejlplacering af kontormaskiner - Hvad skal virksomheden gøre?

Som virksomhed skal I gøre jeres behov op, finde egnede placeringsmuligheder for kontormaskinerne og stille krav om ordentlig dokumentation fra leverandøren i form af en vejledning vedrørende arbejdsmiljø på de maskiner I anskaffer, så I undgår gener ved brug af maskinerne.

Gør følgende:

  1. Start med at se på jeres behov. Hvor mange maskiner har I brug for og hvor store skal maskinerne være, for at kunne dække jeres daglige printbehov. Lad være med at overvurdere jeres behov. I mindre virksomheder oplever vi ofte, at den reelle driftstid er mindre end 5 min. om dagen pr. maskine. Det der ofte bliver glemt er, at de nyanskaffede maskiner har meget større kapacitet end de gamle maskiner, så sørg for at reducere maskinparken tilsvarende.
  2. Find placeringsmuligheder. Her er spørgsmålet om maskinen skal placeres i kontoret, hvor også medarbejderne er, eller i et separat kopi/printrum. Hvis I ønsker at have maskinen stående i kontoret, er I nødt til at opstille nogle forudsætninger for at undgå gener ved brug. De ting der skal fokuseres på er: varmen, støjen og forureningen fra maskinerne samt printhastigheden på maskinen. Er der et stort printbehov eller behov for større maskiner med fx sortering, duplex og hæftning bør maskinerne ikke placeres i kontoret pga. støjafgivelsen. Placer i stedet maskinen i et særskilt velventileret kopi/printrum.
  3. Ved indretning af kopi/printrum skal I starte med at sikre jer, at rummet har en passende størrelse til det arbejde, der skal foregå omkring maskinerne og at rummet er hensigtsmæssigt placeret.Ofte er rummene alt for små og ventilationen består blot af en lille udsugning i loftet. I andre tilfælde er rummene helt uden mekanisk ventilation. Det er dog vigtigt at rummene er forsynet med en effektiv mekanisk ventilation. Ved effektiv mekanisk ventilation forstås indblæsning at frisk luft til rummet og udsugning af forurenet varm luft fra rummet. Husk også, at der skal være et undertryk i rummet for at undgå at forurening og varme trænger ud i tilstødende lokaler. Ventilationen skal være dimensioneret til at kunne klare varmebelastningen fra kontormaskinerne.