Første indkøbsaftale markerer fremskridt i ITER-projektet

ITER thumbnail

Første indkøbsaftale markerer fremskridt i ITER-projektet

ITERMed indgåelsen af en første indkøbsaftale med Japan har ITER-organisationen nu taget et væsentligt skridt i konstruktion af verdens største anlæg til forsøg med fusionsenergi. Japan, der selv er medlem i det internationale joint venture, skal levere 9 ud af 18 ringformede spoler, der skal indeslutte plasmaet i ITER-anlægget. De resterende 9 samt en reserve skal produceres i Europa.

Robotter i ITER
Til ITER-anlægget skal der udvikles nye teknologier på en række felter, herunder robotteknologi. Robotterne skal anvendes til fjernbetjent vedligehold af reaktorindeslutningen, der under driften vil blive radioaktiv pga. bestråling med energirige neutroner. Og selve arbejdsområdet med særlige adgangsforhold, radioaktivitet samt meget høje krav til driftssikkerhed og præcision hører her til de store udfordringer.

Til de øvrige udviklingsfelter hører eksempelvis materialer, mekanisk konstruktion, IT, styresystemer, avancerede diagnostikker, sensorer, vakuumteknologi, køle- og kryoteknologi, kraftelektronik, radio- og mikrobølgeteknologi, superledende magneter, bygninger, m.m.

Teknologisk Institut har sammen med Forskningscenter Risø og FORCE gennem længere tid arbejdet på at forøge danske virksomheders muligheder for at komme i betragtning til de store ordrer, som konstruktionen af ITER og den efterfølgende prototype vil føre med sig.

Om ITER
Bag ITER-projektet står Kina, Japan, Indien, Sydkorea, Rusland, USA og EU, der samlet investerer 5 milliarder euro over 10 år (2006-2016) i at opbygge verdens største anlæg til forsøg med fusionsenergi. Målet er at udvikle en prototype af et fusionskraftværk, der på samme tid er sikkert, pålideligt, rentabelt og miljømæssigt forsvarligt.

Ud af de ca. 35 mia. kr., som ITER forventes at koste, vil ca. 40 % gå til europæiske virksomheder.

ITER står for International Thermonuclear Experimental Reactor

Læs mere