Forskningens Døgn om Smart Grid var et tilløbsstykke

Frank  Elefsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 50.

Forskningens Døgn om Smart Grid var et tilløbsstykke

Af Grete Bech Nielsen, Konsulent, Energi og Klima

En udstilling på Forskningens Døgn 2012 i Bruuns Galleri i Aarhus lørdag den 21. april var arrangeret af Teknologisk Institut på vegne af iPower platformen i samarbejde med Aarhus Kommune. 50% af Danmarks el skal i 2025 komme fra vindenergi, og den strategiske platform iPower har bl.a. det formål at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem, som skal kunne håndtere den svingende el-produktion fra bl.a. vindmøller.

Smart Grid udstillingen var ivrigt besøgt af familien Danmark, der benyttede indkøbsturen i Bruuns Galleri til at høre om det intelligente el-system (Smart Grid). Med et gennemsnitligt besøgstal på 30.000 om dagen i alderen 18-45 år – studerende og familier med børn - kunne de fremtidige brugere af Smart Grid, smart meters og elbiler benytte dagen til at få afklaring på spørgsmål om fremtidens teknologier.

Udstillere fra virksomhederne Saseco, NRGi, Aarhus Kommune og Teknologisk Institut bidrog med præsentationer af udviklingen af nye løsninger og teknologier inden for Smart Grid, intelligente målere og mere intelligente byer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard gæstede udstillingen, hvor teknologichef Frank Elefsen, Teknologisk Institut orienterede ministeren om iPower og Smart Grid tankegangen og stod for rundvisningen på standen. Ministeren lyttede opmærksomt og spurgte ind til teknologierne og udstillernes syn på fremtiden.

De mange besøgende kom for at høre om teknologierne og deres indflydelse på hverdagen. Der blev vist smart apps til styring af energiforbrug, online software-løsninger der ved hjælp af fjernaflæste målere kan tilbyde avancerede værktøjer til energibesparelser, Home Control, og hvorledes en familie tester teknologierne i EnergyFlexHouse. Repræsentanter fra Smart Aarhus initiativet orienterede om, hvordan byen som helhed satser på digitalisering og innovation som en integreret del af fremtidens by.

Sideløbende hermed var der udstilling af 3 elbiler fra ChoosEV, Teknologisk Institut og Aarhus Kommune, som var noget af et tilløbsstykke. Besøgende fik på dagen rykket ved nogle forestillinger om elbiler og infrastrukturen til opladning af elbiler.

Elbil-udstillerne blev ivrigt spurgt om teknologien og økonomien ved elbiler, hvor langt kan den køre, hvad koster en opladning og mange andre spørgsmål.

Det var en travl dag for udstillerne, men også en spændende dag med de mange besøgende og deres spørgsmål.
Forskningens Døgn - 2012
Her ses fra venstre udstillere fra NRGi og medarrangør Peter Rasmussen, Erhvervs- og Byudvikling, Aarhus Kommune.
Forskningens Døgn 2012
Uddannelsesminister Morten Østergaard, teknologichef Frank Elefsen, Teknologisk Institut og direktør John  Haar, Saseco.
Forskningens Døgn - 2012
Elbil udstillingen var noget af et tilløbsstykke. Her ses Uddannelsesminister Morten Østergaard, Frank Elefsen og bagerst Jonas Nyborg, Vedvarende Energi og Transport, Teknologisk Institut. Desuden deltog Rasmus Brandt Pedersen, ChoosEV på elbil udstillingen.