Forskningsprojekt: Måling og dokumentation af faskiners effektivitet

Diana  Boje

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 91.

Diver_ida

Forskningsprojekt: Måling og dokumentation af faskiners effektivitet

Baggrund

I forbindelse med Vand i Byers innovationsprojekt ”Dokumentation af LAR-anlæg på Pilebroen, Bornholm”, viser de foreløbige resultater at faskinernes faktiske tømmetid er højere end målt ved in-situ nedsivningstests.  Med udgangspunkt i disse indikative resultater ønsker Rørcentret på Teknologisk Institut at undersøge om dette er en generel tendens og om man som følge heraf overdimensionerer faskiner i forhold til de ønskede funktionskrav.

Ydermere viser vores målinger på udvalgte nedsivningsanlæg at den horisontale spredning af vand er større end antaget. Der er derfor også et behov for at få afdækket om de fem meters afstandskrav, der sættes til bygninger i forhold til faskiner er relevant og hvilke andre forhold, der påvirker den horisontale strømning i forbindelse med nedsivning af regnvand i faskiner.

En tredje undersøgelse vi ønsker at starte op med dette projekt er at måle faskinens effektivitet over tid. Det er kendt viden at udsivningen fra faskinen bliver nedsat over tid i takt med at flere partikler fra det tilløbne regnvand tilstopper jorden omkring faskinen. Ligeledes findes der eksempler på at faskinen i løbet af de første år er mere effektiv end beregnet. Det er netop denne variation i effektiviteten af faskinen som funktion af tiden vi ønsker at afdække.

Projektformulering

Formålet med projektet er at af dække følgende problemstillinger:

  1. Dimensionerer vi faskinerne korrekt? Passer teori og praksis?
  2. Er de afstandskrav vi sætter til faskiner i dag nok i forhold til at undgå indtrængende vand i bygninger mm. Hvilke forhold påvirker den præferentielle strømning mest? Herunder ønsker vi også at undersøge om den øgede nedsivning skaber problemer i områder med højt sekundæret grundvandsspejl.
  3. Hvordan varierer faskinens effektivitet over tid?

Dataindsamling

Indsamlingen af data vil ske ved, at der blandt de deltagende parter udvælges et antal nyetablerede eller planlagte faskiner (ca. 10 faskiner). Måleudstyr vil bliver sat op for at logge faskinernes tømmetid, samt vandets udbredelse og indvirkning på det sekundære grundvandsspejl over en periode på 1½ år.

Deltagere og økonomi

Projektet laves som et crowdfunding projekt, hvor alle deltagende parter bidrager med 20.000 dkk. excl. moms. Projektet forventes at have 15 – 20 parter.

Denne projektbeskrivelse sendes til forsyningsselskaber, kommuner, rådgivere, produktudviklere og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med LAR og klimatilpasning.

Projektforløb

Projektet forventes at strække sig frem til ultimo 2016, med en dataindsamlingsperiode på godt 1½ år. Der lægges op til at de deltagende parter deltager i to workshops gennem projektforløbet. Den første er en opstartsworkshop som forventes at blive afholdt i 4. kvartal 2014 hvor blandt andet projektets formål, faser og valg af lokaliteter fastlægges. Den sidste afslutningsworkshop afholdes ultimo 2016, hvor projektets resultater fremlægges og projektet evalueres. Muligvis vil projektet fortsætte ud over denne periode med fortsat måling på et par udvalgte faskiner, hvis der kan skaffes yderligere finansiering.

Hvis I ønsker at deltage i dette projektet skal I sende en bekræftelsesmail på ønsket deltagelse til undertegnede med angivelse af støtte på 20.000 dkk. excl. moms til projektet, samt hvem der vil være kontaktperson.