Forum for Logistik og E-handel - Introduktion og velkomst

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Forum for Logistik og E-handel - Introduktion og velkomst

Netværket Forum for Logistik og E-handel

Forum billederVi sammensætter løbende spændende og afvekslende arrangementer for netværket inden for kerneområderne logistik samt informations- og kommunikationsteknologierne (IKT). Udgangspunktet er styringen af gods-, vare- og personstrømme i forsynings- og værdikæderne.

 

Forum for Logistik og E-handel er et bredt sammensat og deltagerstyret netværk, der er oprettet i regi af Teknologisk Institut.

Medlemsskabet er personligt og består af personer i offentlige og private virksomheder samt flere organisationer og uddannelsesinstitutioner.

 

 

Du vil kunne møde os på det professionelle netværk  www.linkedin.com.
Se gruppen Forum Logistik og E-handel - Lille LinkedIn Logo

Vi vil benytte denne kanal til løbende at gøre medlemmer og andre interesserede opmærksomme på, hvad der foregår i netværket og i særdeleshed relateret til logistik og IKT-teknologier. Her vil du kunne følge med i aktiviteterne, finde den nyeste udvikling i form af rapporter, der giver inspiration til medlemmer og virksomheder, samt ikke mindst kunne benytte netværket til at drøfte fælles problemområder og løsningsforslag. Det er også her du vil kunne komme med forslag til områder, som vi bør tage op i kommende arrangementer.  Et aktivt netværk kræver aktive medlemmer.

Velkommen til nogle spændede arrangementer i netværket Forum for Logistik og E-handel!

Formål
Nøgleordene er videnformidling og inspiration inden for områderne logistik, eBusiness, elektronisk handel/EDI og IT. Forum for Logistik og E-handel er stedet, hvor der formidles og diskuteres ny viden og praktisk erfaring inden for en bred emnekreds. Netværket fungerer samtidig som tænketank og igangsætter af nye initiativer på området.

Opbygning af netværket
Forum for Logistik og E-handel har sekretariat på Teknologisk Institut, Emballage og Transport. Til planlægning af aktiviteterne får sekretariatet støtte af medlemmerne.

Netværket afholder temadage, konferencer, studieture og kurser; normalt 3-4 arrangementer om året. Forskellige aktuelle emner danner basis for arrangementerne. Arrangementerne er bredt sammensat, som en blanding af teoretiske indlæg og praktiske erfaringer fra virksomheder. Netværket kan derfor give inspiration og formidle viden til alle, uanset om man er en stor eller lille virksomhed.

Medlemmer:
Medlemsskabet er erhvervsmæssigt, men personligt og består p.t. af mere end 200 aktive medlemmer. Alle med interesser indenfor logistik og IT kan blive medlem.

Se listen her

Priser og tilmelding
Indmeldelse kan ske via gruppen på  det professionelle netværk www.linkedin.com.
Se gruppen Forum Logistik og E-handel - Lille LinkedIn Logo

Medlemskab er indtil videre gratis. Man skal blot være indmeldt via Linkedin - netværket.

Der gennemføres løbende både betalingsarrangementer og gratisarrangementer.

Tilmelding til netværkets arrangementer vil normalt ske via Teknologisk Instituts hjemmeside under kurser/arrangementer logistik.