Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

FoU – vor tids nye specialiseringstendens

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

FoU – vor tids nye specialiseringstendens

Køb af FoU i udlandet stiger

Efter at danske virksomheder de seneste år i stigende omfang har sendt produktion og efterhånden også forsknings- og udviklingsopgaver (FoU) til udlandet, er tendensen nu vendt. Samtidig er virksomhedernes udgifter til køb af FoU markant stigende, og hele væksten ligger på køb af FoU i udlandet. I 2012 købte virksomhederne således (FoU) for 12,9 mia. kr. i udlandet, hvilket er en markant stigning fra 4,6 mia. kr. i 2007.

Aftagende off-shoring af FoU
Teknologisk Institut har de seneste fire år målt, hvor mange virksomheder, der har sendt forretningsaktiviteter til udlandet. I de tre foregående målinger har tendensen været tydelig: Virksomhederne flytter stadig flere opgaver til udlandet. Dette års måling er derfor bemærkelsesværdig, da andelen af virksomheder, som sender FoU-opgaver til udlandet (off -shoring), er faldende.

Udviklingen i andelen af virksomheder med udflytning af forretningsopgaver (off-shoring)

Figur, der viser udviklingen i andelen af virksomheder med udflytning af forretningsopgaver (off-shoring) oktober 2014.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Jysk Analyse i 2011, 2012, 2013 og 2014 (n=911, 1.016, 1.006 og 1.036)

Forskning og udvikling købes i udlandet

Virksomhedernes udgifter til køb af FoU er steget markant de senere år. Væksten i købt FoU finder dog især sted i udlandet. Indkøbet sker fra udenlandske virksomheder i egen koncern og i andre udenlandske virk­somheder og i mindre grad fra videninstitutioner mv. Den klart største stigning er i købet af FoU hos uden­land­ske virksomheder uden for egen koncern. I 2012 købte virksomhederne FoU for 5,7 mia. kr. hos denne grup­pe mod blot 2,1 mia. kr. i 2009.

Forskning og udvikling købes i udlandet

Virksomhedernes udgifter til køb af FoU er steget markant de senere år. Væksten i købt FoU finder dog især sted i udlandet. Indkøbet sker fra udenlandske virksomheder i egen koncern og i andre udenlandske virksomheder og i mindre grad fra videninstitutioner mv. Den klart største stigning er i købet af FoU hos udenlandske virksomheder uden for egen koncern. I 2012 købte virksomhederne FoU for 5,7 mia. kr. hos denne gruppe mod blot 2,1 mia. kr. i 2009. Der kan være flere forklaringer på den umiddelbare opbremsning i flyting af FoU-aktiviteter til udlandet og på stigningen i købt FoU fra udlandet:

  • Potentialet for effektiviseringer kan være reduceret i og med, at mange virksomheder i de seneste perioder allerede har flyttet aktiviteter til udlandet. Dermed kan mange virksomheder have høstet de lavt hængende frugter. Derfor er potentialet for markant flere, nye udflytninger ved at være udtømt.
  • FoU-aktiviteter er blevet en handlet tjenesteydelse, da virksomhederne i stigende grad specialiserer sig inden for FoU – perifere FoU-aktiviteter er outsourcet – og derfor må tilkøbe FoU på de områder, hvor de ikke selv råder over de fornødne kompetencer. Øget FoU-specialisering trækker mod, at virksomhederne oftere må finde de kvalificerede leverandører i udlandet.

FoU er tilsyneladende blevet en tjenesteydelse, som virksomhederne i betydeligt omfang tilkøber hos andre. Danske virksomheder søger i højere grad mod udlandet for at tilkøbe denne viden. Virksomhedernes forsknings- og udviklingsarbejde ser altså ud til at være under kraftig forandring.