Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

FoU-investeringslysten sat på hold i dansk erhvervsliv

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Danske virksomheders FoU-investeringer er de senere år stagneret med en tendens til fald. Det er en trussel mod en fornyelse af produktsortimentet samt for udviklingen og implementeringen af nye, avancerede digitale produktionssystemer.

FoU-investeringslysten sat på hold i dansk erhvervsliv

Danske virksomheders FoU-investeringer er de senere år stagneret med en tendens til fald. Det er en trussel mod en fornyelse af produktsortimentet samt for udviklingen og implementeringen af nye, avancerede digitale produktionssystemer. Og også for, at Danmark kan indtage en væsentlig plads i den reindustrialisering, som er på vej ind over Europa – ofte omtalt som ”Industri 4.0”.

Siden 2010 er erhvervslivets investeringer i FoU målt i løbende priser steget svagt. En fremskrivning af erhvervslivets FoU-investeringer skønner, at den stabile tendens er fastholdt i 2014 med en tendens til udfladning i 2015.

I forhold til den samlede samfundsøkonomi (målt som pct. af BNP) er FoU-investeringerne derimod ikke steget. At aktivitetsniveauet er uændret understøttes af, at der i perioden 2009-2012 årligt har været godt 36.000 årsværk beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv.

I de senere år udgør FoU-investeringerne en stigende andel af erhvervslivets samlede investeringer. Men med til dette billede hører også, at de samlede investeringer er faldet efter krisen og ikke er kommet op på niveauet fra før krisen.

Investeringer i udlandet stiger

Samtidig med at FOU-investeringsniveauet blandt danske virksomheder er stagnerende, har danske virksomheder i de senere år øget deres FoU-investering i udlandet gennem øget køb af FoU fra udenlandske leverandører.

Det er imidlertid ikke kun de udenlandske FoU-investeringer, der er steget. Danske virksomheders samlede investeringer i udlandet er betydeligt større end de indenlandske investeringer. Ifølge Danmarks Nationalbank er de udenlandske investeringer steget med 36 pct., mens de indenlandske er steget med 11 pct. fra 2009 til 2014.

Vi har spurgt virksomhederne, om de oplever barrierer for at øge deres investeringer i FoU. 66 pct. af virksomhederne oplever ingen barrierer. Og blandt de 34 pct., som oplever barrierer, er det 21 pct., som oplever interne barrierer, og 13 pct., som oplever eksterne barrierer.

Interne finansielle forhold – en barriere

De to hyppigst nævnte begrænsninger er adgang til finansiering (61 pct.) og adgang til kvalificeret arbejdskraft (22 pct.). Blandt de virksomheder, som fremhæver finansiering, peger 50 pct. af virksomhederne på interne finansielle forhold. Disse forårsager, at virksomhederne ofte selv er tilbageholdende med at øge investeringerne i FoU.

Alt i alt er de danske virksomheders investeringer sat på hold i Danmark.

Samtidig ser der ikke ud til at være økonomiske barrierer for, at danske virksomheder kan øge deres investeringer i FoU i Danmark med sigte på at udvikle eller omstille deres produkter og produktionsprocesser til nye, avancerede digitale produktionssystemer – ofte omtalt som ”Industri 4.0”.

Virksomhedsøkonomiske gevinster ved investering i FoU


Vi ved, at FoU-investeringer resulterer i positive økonomiske gevinster, som i et videre perspektiv er forbedrende for levevilkår og løsninger på vigtige samfundsudfordringer. Investeringerne kan resultere i nye produkter, i innovationer, i øget produktivitet, i beskæftigelse og eksportvækst samt i teknologisalg.

Økonomisk har danske virksomheders FoU-investeringer en marginal afkastgrad på 34 pct. Det vil sige, at hver gang danske virksomheder øger FoU-investeringerne med 100 kr., opnår de gennemsnitligt en gevinst på 34 kr. Endelig har virksomheder, der investerer i FoU, i gennemsnit 15 pct. højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der ikke forsker eller udvikler.

Artiklen bygger på rapporten Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015 udarbejdet af Teknologisk Institut for Styrelsen for Forskning og Innovation.