Fremsynsprocesser

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Vintergrene til illustratin af fremsyn og scenaier

Fremsynsprocesser

Regionale fremsyn skaber typisk en regional vision ved at sætte fokus på en kombination af sociale faktorer, teknologi og vidensystemer og sektorudvikling.

Udfordringen for regional udvikling: At kombinere hastige forandringer med et langsigtet perspektiv
Forandringshastigheden og kompleksiteten har været stærkt stigende i samfundet i løbet af det seneste årti. Denne udvikling stiller det politiske og administrative system overfor nye udfordringer. De kommer ikke mindst til udtryk på det regionale niveau, hvor politik bliver til virkelighed, og en række forskellige aktører har hver deres dagsorden.

Konsensus og fleksibilitet er nøglen til succes
Målet med regionale fremsyn er derfor at skabe et rum, hvor alle relevante regionale aktører kan mødes og diskutere langsigtede udfordringer og mål, der kan påvirke den daglige politik. Ved at tage et langsigtet perspektiv (typisk 10 år) får deltagerne mulighed for at træde tilbage fra deres hverdag og diskutere, hvor det egentlig er, de ønsker regionen skal bevæge sig hen på lang sigt.

Resultatet af et regionalt fremsyn bliver et sammenhængende indspil til de politiske beslutningstagere. Og dette indspil spænder vel at mærke over den kompleksitet, som regional udvikling indeholder.

Fokusområder
Regionale fremsyn skaber typisk en regional vision ved at sætte fokus på en kombination af følgende punkter:

Sociale faktorer
F.eks. betydningen af den demografiske udvikling, identitet og tilhørsfølelse hos befolkningen, mobilitet og sociale og faglige netværk.

Teknologi og vidensystemer
F.eks. betydningen af nøgleteknologier for regional udvikling og betydningen af et regionalt funderet vidensystem, som sikrer en optimal udvikling af viden og kompetencer på alle niveauer. Sektorudvikling: F.eks. regionens mulighed for at etablere kompetenceklynger og muligheder for at forbedre små og mellemstore virksomheders udvikling.

Metode
I fremsynsprocessen står en række forskellige metoder til rådighed for at afdække de mulige udviklingsveje.

Processen starter oftest med skrivebordsanalyser til kortlægning af den aktuelle situation og vurdering af trends. En mere statisk SWOT-analyse (uden involvering af regionens aktører i denne fase) kan være et redskab i den forbindelse.

Skrivebordsanalysen, der har afdækket regionens muligheder, problemer mm. kan udbygges med vurderinger fra eksperter. Det kan være interview med et mindre antal udvalgte eksperter eller spørgeskemaundersøgelser til et bredere udsnit af eksperter. Eksperternes viden kan i højere grad bringes mere aktivt i samspil ved at samle dem i fokusgrupper, hvor en gruppe af udvalgte eksperter diskuterer de emner, som en forudgående analyse (eller eksperternes egne vurderinger) har udpeget som de mest centrale for den aktuelle problematik. En mere omfattende og dybtgående metode er Delphi paneler.

Endelig er der behov for at konkretisere de udviklingsmuligheder, som analysen og ekspertvurderingerne har ridset op. Her er scenariemetoden en ofte anvendt metode til at opstille en række mulige fremtidsbilleder, der danner grundlag for at træffe mere konkrete beslutninger om strategiske mål og midler.