Fremtiden for CO2-varmepumper - En række projekter har været med til at markedsmodne nye produkter med CO2, der tidligere indeholdt HFC som kølemiddel

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Fremtiden for CO2-varmepumper - En række projekter har været med til at markedsmodne nye produkter med CO2, der tidligere indeholdt HFC som kølemiddel

Hvordan ser fremtiden ud for CO2-varmepumper i Danmark?  Det er et af de spørgsmål, som centerchef Claus Schøn Poulsen fra Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut vil komme med sit bud under sit indlæg på Danske Køledage. Under overskriften ”CO2-varmepumper nu og i fremtiden” vil Claus Schøn Poulsen også komme med et bud på den fremtidige politiske dagsorden på området, ligesom han vil fokusere på de skattepolitiske problemer, der eksempelvis er omkring varmegenvinding og varme produceret med varmepumper i eksempelvis kraftvarmesystemer.

Den danske kølebranche har i de senere år været tvunget til at rette fokus væk fra de kraftige drivhusgasser og vende blikket mod systemer med naturlige kølemidler. Den danske lovgivning har dog åbnet et hul for anlæg med fyldninger mellem 150 g og 10 kg. HFC-kølemiddel.  Det betyder, at størstedelen af varmepumper til individuel opvarmning stadig i dag indeholder HFC-kølemidler. Der er dog enkelte undtagelser, bl.a. en varmepumpe fra SANYO, som anvender CO2 som kølemiddel. Samtidig har en række nationale projekter skabt grundlag for en markedsmodning af helt nye produkter med CO2, som indtil nu primært har indeholdt HFC.
- De primære drivere i udviklingen har været et stigende krav fra kunderne omkring energieffektivitet og systemer, som er miljømæssigt holdbare på den lange bane, siger Claus Schøn Poulsen og tilføjer, at det primært har været inden for området HVAC, at CO2 har haft interesse.
Han vil i sit indlæg fortælle om projekterne og give en status for de produkter, der allerede er markedsført i Danmark med CO2 som kølemiddel.
Desuden vil han tegne et billede af den aktuelle situation for de store varmepumper med CO2 – herunder varmepumper til kollektiv varmeforsyning, hvor det første anlæg er opstillet. - Området har stor politisk bevågenhed, bl.a. fordi man fra myndighedernes side ønsker at sikre fremtidens energiforsyning og samtidig ønsker et fleksibelt energisystem, som kan være med til at sikre udbygning af vedvarende energikilder, siger Claus Schøn Poulsen. fremtiden for CO2-varmepumper Claus Schøn Poulsen.

Download programmet til danske køledage: