Fysisk Arbejdsmiljø

Annemarie Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Fysisk Arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø er de påvirkninger, en medarbejder udsættes for, under arbejde. Fysisk arbejdsmiljø omfatter alle arbejdsmiljøområder undtaget psykisk arbejdsmiljø.

Fysisk arbejdsmiljø er således et bredt begreb der fx dækker over:

 • Indeklima
 • Ergonomi – arbejdsstillinger, tunge løft, EGA
 • Maskiner - indretning og anvendelse
 • Støj og vibrationer
 • Indretning af arbejdsrum
 • Stoffer og materialer

 

Teknologisk Institut huser specialister inden for alle felter og kan derfor tilbyde specifik rådgivning inden for samtlige arbejdsmiljøområder. Vores rådgivere har derudover et bredt branchekendskab.

Ved løsninger, som inddrager hjælpemidler, maskiner, inventar mm., fokuserer vi særligt på samspillet mellem tekniske løsninger og medarbejderne. Her skal de tekniske løsninger indgå i et produktivt samspil med medarbejderne og samtidig give en fornuftig økonomi for virksomheden.

Nye løsninger udvikles, kvalificeres og implementeres bedst ved medarbejderinddragelse. På Teknologisk Institut har vi særlige kompetencer inden for dette område og forstår at inddrage medarbejderne i komplekse problemstillinger.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Rådgivning

 • Forbedre det fysiske arbejdsmiljø gennem kortlægning og handling.
 • Specifik rådgivning om hvorledes problematikker kan løses. Her kan rådgives på forskellige niveauer. Hvad skal gøres i forhold til dansk lovgivning – eller den optimale løsning?
 • Implementere ny teknologi, så denne anvendes optimalt og efter hensigten.
 • Skabe bedre fysiske rammer gennem fx gennem Workspace Design metoden.

 

Proces og udvikling

 • Planlægge og igangsætte længerevarende processer, så løsningsmuligheder afdækkes, afprøves og forankres.
 • Afdække og forbedre sammenhæng mellem psykisk og fysik arbejdsmiljø.

 

Cases