Gode lærlingeuddannelser påvirker ledigheden positivt

Hanne  Shapiro

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 15.

Der er færre ledige unge i lande med veludviklede lærlingeuddannelser. Den finansielle krise har ramt de unge i Europa i form af meget høje arbejdsløshedstal – især i Sydeuropa.

Gode lærlingeuddannelser påvirker ledigheden positivt

Færre ledige unge i lande med veludviklede lærlingeuddannelser. Den finansielle krise har ramt de unge i Europa i form af meget høje arbejdsløshedstal – især i Sydeuropa. Og det samme billede ses uden for Europa. Derfor har politikere sat spot på de lande, som har en relativ lav ungdomsarbejdsløshed. Og tendensen synes klar. Lande med veludbyggede lærlingeuddannelser har færre ledige unge.

Meget peger på, at lande med veludviklede erhvervsfaglige lærlingebaserede uddannelser har relativt færre ledige unge end lande med skolebaserede systemer. Derfor har EU-Kommissionen taget initiativ til at danne European Alliance for Apprenticeships. Hensigten er, at lande med veludbyggede lærlingeuddannelser kan rådgive og understøtte reformtiltag og projektudvikling i lande med skolebaserede erhvervsuddannelser.

Fælles europæisk abc
I 2014 udbød Kommissionen et projekt under Erasmus+, som kun ministerier kunne søge. Danmark, Tyskland, Østrig og Luxemburg gik sammen og inddrog også Schweiz i udviklingen af et fælles projekt.

Således ledte Teknologisk Institut i samarbejde med chefkonsulent Jan Reitz Jørgensen fra Undervisningsministeriet og det tyske BIBB  projektet på vegne af Undervisningsministeriet. Projektet havde styregruppe, som bestod af de deltagende landes direktører for området. Forventningen var, at projektet også ville føre til et øget samarbejde om internationalisering ministerierne imellem. Tyskland havde fx allerede opbygget en stærk position gennem initiative Go-VET, mens man i Danmark var i gang med tiltag rettet mod Vietnam.

Formålet var at få udviklet og struktureret materiale på både policy og operationelt niveau – materiale, som skulle være tilgængeligt digitalt og søgbart. Materialet skule fungere som en slags tværeuropæisk ”abc” om lærlingeuddannelser – eller duale uddannelser, som de også kaldes i de lande, som var i gang med eller overvejede at gå i gang med at udvikle lærlingebaserede erhvervsuddannelser. 

Rådgivning og indsigt på tværs af grænser
Gik man dybere ned i de deltagende landes erhvervsuddannelser, var der markante forskelle. Forventningen var, at man netop ved at stille et tværsnit af erfaringer til rådighed undgik en forsimplet rådgivning, som alene byggede på et enkelt lands praksis. Samtidig var det også målet med projektet, at de deltagende lande fik en dybere indsigt i de øvrige landes systemer.