Hvor svært kan det være?

Bo  Genefke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 81.

K. Bo Genefke

Hvor svært kan det være?

Reelt set er det "kun" os, menneskene, og vores evner til samarbejde, der er forskellige fra virksomhed til virksomhed! Groft sagt er det altså medarbejderne og deres ledelse, der udgør forskellen mellem succes og fiasko! Vi ser tit det samme i sportsverdenen, hvor et hold som, til trods for at de ikke har "stjernerne" på holdet og de mange penge at gøre med, klarer sig godt. De har "ånden" eller kulturen om man vil. Hvis virksomheden ikke tænker på, at man skal have organisationen omkring det nye produktionsudstyr med, men kun tænker i robotter, automatiske produktionslinjer osv. så er det man tit løber i alvorlige problemer.

Hvorfor i alverden er det så svært, når forskellen "bare" er os mennesker eller medarbejderorganisationen, for det er jo den - organisationen - det i virkeligheden handler om, og ikke kun den enkelte medarbejder, der er i direkte berøring med anlægget.

Vi mennesker er af natur flokdyr. Så vi indordner os under, hvad de andre gør og specielt hvad "førerdyret" gør. "Ånden" i flokken dikteres så at sige af anføreren. I en virksomhed kalder vi det virksomhedskulturen. Nu her nærmer vi os sagens kerne.

Lad os antage, at din virksomhed vil implementere en ny produktionsteknologi. Det er i sagens natur nyt for virksomheden og for jeres organisation, og I har ikke virksomhedskulturen, der kan håndtere de problemer, der opstår. For selvfølgelig kommer de - problemerne - glem alt om leverandørens garantier med, at køber man hos ham, så?! Han kender jo heller ikke jeres virksomhedskultur i forbindelse med lige netop denne teknologi? Den eksisterer jo ikke endnu!

Hvordan er det så lige I skal håndtere den situation?

Kort fortalt: Uanset din placering i organisationen, slipper du ikke for at forholde dig til den nye teknologi og agere i henhold til den. Hvis I vil have det optimale ud af udstyret, og hvem vil ikke det i vore dage, så går det ikke med at tænke, "at det har vi jo ingeniør XX til". Det er alles opgave – også din. Det er fint nok at have en frontfigur, men uden støtte kommer denne ikke langt og slet ikke så langt, som man kan.

Her er det specielt "førerdyrene" – dem vi i virksomhederne kalder "ledere" – der skal træde i karakter med støtte til frontfiguren. "Førerdyret" skal også være på vagt over for den gamle kultur, så den ikke igen tager magten: "Vi plejer at gøre?", "Nu har vi altid gjort?", osv. Det er vigtigt at huske, at da man investerede i den nye teknologi, ændrede man også sin virksomhedskultur - uanset om man ville det eller ej. Dette er det farligste tidspunkt i forløbet - risikoen for fiasko er stor! For uden kultur falder den gamle organisationen fra hinanden, og der opstår en ny organisation. Så hvis man ikke styrer denne udfordring, så er det ikke sikkert, at man er "førerdyr" længere. Formelt set er man måske, men i praksis? Nej!

Hvordan forholder man sig så til sin nye rolle? Ved at være åben for forandringer uden at gå på kompromis med dine inderste værdier. Og husk, at på trods mobiltelefon og e-mails er det stadig ens kropssprog og ens reaktioner, der giver over 80 procent af informationerne, når vi kommunikerer. Så ud af kontoret, ud og mød "den nye teknologi" hvor den er, ikke kun når det kører godt, men måske specielt, når det ikke kører godt.

Man kan grundlægge en skole på teorier. Men på værdier kan man grundlægge en kultur, en helt ny måde for mennesker at leve sammen på. Værdierne i denne sammenhæng kommer fra den person, som i kraft af sine egenskaber, kunnen, viden eller adfærd viser organisationen vejen. Påtager man sig, som "førerdyr" ikke rollen som kulturgrundlægger og -formidler, så er man i bedste fald ikke længere "førerdyr" i praksis.

Desværre ses det meget tit, at mange forsømmer at ændre/tilpasse deres adfærd i henhold til den nye teknologi, men opretholder deres gamle adfærd/kultur – mange ved måske ikke en gang, at det forventes af dem. "Det har jo ikke noget med mig at gøre, det foregår i produktionen, og jeg er jo indkøber?". Det er ærgerligt, for derved går muligheden for at skabe de optimale forhold for udnyttelsen af den nye teknologi – vi kunne jo kalde det succes – tabt.

Konklusionen på ovenstående er, at det ikke kun er dem, der er i direkte berøring med den nye teknologi, der skal forandres, men hele organisationen.

Og så er vi tilbage ved starten. Hvor svært kan det være?

Ingeniøren har tidligere bragt denne artikel. Læs den her