Hvordan får vi europæisk industri på fode igen?

Janne  Sylvest

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 44.

Europa-Parlamentet er EU's folkevalgte parlament. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) danner EU-Parlamentet den lovgivende magt i EU. Europa-Parlamentet og Rådet udgør det højeste lovgivende organ i EU.

Hvordan får vi europæisk industri på fode igen?

Teknologisk Institut rådgiver Europa-Parlamentet om rammebetingelser for industrien

Den økonomiske krise har fået både økonomer og politikere til at tænke i en ny retning, når det gælder industri- og erhvervspolitik. Krisen har skærpet fokus på industriens betydning og på, at der er en langt tættere kobling mellem produktion og avanceret service og videnproduktion end tidligere antaget – ikke mindst grundet en øget digitalisering af produktionen.

I dag beskæftiger industrien kun 15 pct. af den europæiske arbejdsstyrke. EU-Kommissionen har sat sig som mål, at den andel skal op på 20 pct. allerede i 2020. Derfor blev Teknologisk Institut – i samarbejde vores tyske partner WIK  – blevet bedt om at udarbejde en ”briefing” til Europa-Parlamentet.

På det første møde i Europa-Parlamentets Udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE) i september 2015 præsenterede chefkonsulent Janne Sylvest resultaterne af vores arbejde under overskriften ”How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?”.

Formålet med briefingen var at øge politikernes indsigt i de komplekse dynamikker omkring styrkelse af industriens fremadrettede konkurrenceevne. Rapporten fokuserer derfor på en række af de centrale faktorer, der har betydning for industriens konkurrenceevne og på hvilke muligheder, EU's institutioner har for at påvirke rammebetingelserne for industriens konkurrenceevne og vækst.

Centrale konklusioner fra rapporten

  • Automatisering og digitalisering vil være en stærk drivkraft for fremtidens avancerede fremstillingsindustri og er nødvendig for at øge produktivitet og ressourceeffektivitet. Det medfører også behov for nye kompetencer – både hos højtuddannede, men også blandt faglærte og ufaglærte arbejdere.
  • Adgangen til finansiering er langsomt ved at forbedres efter krisen. Men mange små og mellemstore virksomheder har oplever stadig problemer.
  • Der er behov for en sammenhængende europæisk energipolitik. Tilgangen til råvarer er kritisk, og en bedre udnyttelse af ressourcer må sikres gennem genbrug og genindvinding.
  • Integration af små og mellemstore virksomheder i globale værdikæder er en vej til øget internationalisering og deltagelse i forsknings- og udviklingssamarbejde.
  • Iværksættere med det største vækst- og jobskabelsespotentiale bør prioriteres højest i det offentlige støtte- og rådgivningssystem.
  • EU's indre marked bør styrkes gennem konsolidering og bedre håndhævelse af eksiste-rende regler frem for at indføre ny lovgivning.