Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - IKT i forsyningskæder

Betina  Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - IKT i forsyningskæder

Der bruges stadig mere IKT til at styre varernes bevægelse igennem forsyningskæderne og infrastrukturen samt trafikken på land, til søs og i luften. Selvom der er en vis integration imellem nogle af systemerne, mangler der fortsat meget, før det er praktisk muligt at udnytte de mange informationer, der allerede indsamles og dermed opnå en synergieffekt mellem systemerne.

En beskrivelse af eksisterende IKT-løsninger i logistikken vil i sagens natur være omfattende og kan blive meget detaljeret. En præsentation af typer af løsninger vil derfor alene ske i overordnede termer og begreber, der beskriver et givet forløb i en forsyningskædesammenhæng. For at forenkle forsyningskæden er der valgt et billede med tre led – produktion, distributionscenter (DC) og detail/grossist samt de mellemliggende transporter. (se figur 1 -4)

Figurer der illustrerer IKT-løsninger i logistikken belyst ved forskellige led i kæden
Som det fremgår af ovenstående figurer giver beskrivelserne et overordnet billede af løsningstyper, hvor der bag ved hver løsningstype naturligt ligger flere varianter og udgaver. Det typiske billede er, at der findes meget få løsninger, hvor der sker integration mellem løsninger i forsyningskæder (SCM) og informationer/systemer fra selve transporten.

Mobilteknologiens udbredelse gennem de seneste 5 til 10 år har haft stor betydning for kommunikationen mellem transportudbydere og deres vognpark. Ved at udstyre hver bil med en mobiltelefon er det blevet muligt på en nem og hurtig måde for transportvirksomheden at få kontakt til sin bilpark, og dermed få et overblik over, hvordan de enkelte transporter forløber, give kunder informationer om eventuelle forsinkelser og hurtigt kunne dirigere biler hen til nye opgaver. Mobiltelefoni er, specielt til udlandet, forholdsvis dyrt, og i mange tilfælde har transportvirksomheder oplevet meget store telefonregninger, idet mobiltelefonerne i stor udstrækning også blev anvendt til private samtaler. Denne situation har så medført, at der er blevet indført begrænsninger i hvilke telefonnumre, der kan ringes til, og dermed er fleksibiliteten blevet ødelagt og informationsflowet forsinket.

Informationsbehovene kan i korthed opdeles i to overordnede grupper:

  • Informationsbehov til transportadministration og styring
  • Informationsbehov til optimering af forsyningskæder

Især på sidstnævnte område, ligger der store muligheder for udvikling i integration med transportens kunder for at automatisere processerne.
Mange transportvirksomheder har derfor efterspurgt mere avancerede løsninger med mulighed for datakommunikation, dels mellem vognmand og vognpark, og dels mellem vognmand og transportkøber.