Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - SWOT - analyse IKT i logistik og transport

Betina  Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - SWOT - analyse IKT i logistik og transport

SWOT : Teknologiske og informationsteknologiske udfordringer og muligheder

SWOT–analysen er i dette projekt gengivet som beskrevet, men giver i sig selv ikke anledning til ideer til løsninger af de berørte problemstillinger eller igangsættelse af initiativer og projektideer til opfølgning herpå. Benytter man derimod i fortsættelse heraf analysen til at skabe ideer ved at sætte SWOT–analysens resultater op i en matrix, kan vi benytte den såkaldte ’TOWS’–matrix. TOWS matrix’en tjener også som en konceptuel ramme for fremtidige udviklings- og forskningsområder ved at kombinere de eksternt bestemte faktorer med de interne faktorer, som virksomheder eller brancher normalt selv kan påvirke, og herigennem opnås et grundlag for ideer med strategier eller projekter/aktiviteter, som kan medvirke til at løse nogle af de fremhævede problemstillinger i udviklingen. Fra SWOT til TOWS - NordLog IKT i logistikken

Gennem diskussioner omkring hvilke muligheder, denne SWOT-analyse giver for udvikling af applikationer og behov for R&D-projekter indenfor logistikken i særdeleshed, fremkom workshoppen med en række spændende forslag til projekter, applikationer og udviklingsområder, der efterfølgende er sat ind i sammenhæng som strategier til løsninger af de berørte problemstillinger.

De mange ideer er efterfølgende indsat i nedenstående tabel for at belyse forholdet mellem, hvilke fordele og værdier sammenholdt med tekniske og operationelle barrierer, der vil være ved de forskellige forslag til applikationer eller udviklingstiltag.

Tabel for ideer til projekter i IKT logistik/transport