Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - Udfordringer og muligheder

Betina  Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Udvikling af IKT-løsninger i logistik og transport - Udfordringer og muligheder

Teknologisk Instituts Auto-ID center har deltaget i en række projekter indenfor logistik og transport. På denne og efterfølgende sider fremgår nogle af resultaterne af dette arbejde indenfor IKT i logistik og transport.

Der er stadig et behov for at integrere IKT systemer inden for godstransport som et fundament for en effektivisering af godstransporten og en platform til at skabe mere avancerede services. Der bruges stadig mere IKT til at styre varernes bevægelse igennem forsyningskæderne samt infrastrukturen og trafikken på land, til søs og i luften. Selvom der er en vis integration imellem nogle af systemerne, mangler der fortsat meget, før det er praktisk muligt at udnytte de mange informationer, der allerede indsamles og dermed opnå en synergieffekt mellem systemerne.

Kommunikations-, positions- og flådestyringssystemer har været til rådighed for transporterhvervet i en årrække og har bidraget til, at erhvervet har kunnet effektivisere driften. Disse systemer har givet mulighed for en optimering af kørselsplanlægningen og har muliggjort, at virksomheden og i et vist omfang kunderne kan få viden om køretøjerne og godsets aktuelle position og forventede ankomsttid til bestemmelsesstedet. Disse systemer vil kunne integreres yderligere med systemer til kommunikation med kunder og offentlige vejsystemer og skabe grundlag for optimering i realtid til gavn for både transportvirksomhederne, deres kunder og offentlige myndigheder, så man minimerer trængslen på vejene, ventetider og opnår en bedre kapacitetsudnyttelse af lastbilerne.

I forbindelse med overvejelserne om ”roadpricing”, som et antal europæiske storbyer i nogle år har været  i gang med, er det en oplagt mulighed at anvende sådanne systemer for samtidig at udnytte og tilskynde til integration og anvendelse af metoder og systemer på kryds og tværs, eksempelvis GPS, mobiltelefoni, brobizz’en og andre regioners ”roadpricing”-systemer. Markedet for fleksible og robuste positionerings- og betalingssystemer rækker langt ud over regionens grænser. At opnå en førerposition inden for dette felt har derfor et stort økonomisk potentiale.

Der stilles stigende krav til øget sporbarhed og lokalisering af produkter, hvilket fremmer IKT-systemer, der bl.a. kombinerer ”mobile computing”-elementer, RFID-tags, internet samt GSM- og GPS-systemer. Et af de områder indenfor IKT, som er under fremmarch, er Radio Frequency IDentification (RFID). Det er en ny teknologi til automatisk identificering af objekter, som er mærket med en elektronisk anordning (RFID-tag), der sender et signal, når den modtager radiobølger. Selvom RFID-teknologien er i sin tidlige kommercialisering, benyttes den i dag indenfor militær-logistik, bagagehåndtering på lufthavne og avancerede industrier som flyindustrien. Endvidere i forskellige "Road-Pricing" løsninger som f.eks. Bro-Bizz'en på Storebælt- og Øresundsbroerne.