Indeklimamærkning af boliger

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Indeklimamærkning af boliger

Teknologisk Institut har i samarbejde med Dansk Selskab for Indeklima udviklet nye kriterier til vurdering af den samlede påvirkning af luftkvaliteten i en bolig. Indeklimamærkning af en bolig kan dække et enkelt hus eller en serie, som indeklimamæssigt set er identiske. Hovedparten af husproducenterne opfører i dag boliger, som er baseret på en grundmodel med utallige muligheder for individuelle løsninger. Indeklimamæssigt set er der dog mulighed for at opstille nogle fælles træk for husene i samme ”serie” og dermed kategorisere dem.

Træhus set udefra i aftenbelysning. Foto: Adam Mørk

Der foretages en række kemiske analyser af luften i de væsentligste opholdsrum i boligen, for eksempel soveværelset og stuen. I laboratoriet sammenholdes koncentrationen af det enkelte kemiske stof med stoffets tærskelværdier for lugt og slimhindeirritation. Derudover foretages en sensorisk (lugt) bedømmelse ved at rumluft opsamles i store poser af teflon-materiale og transporteres til laboratoriet, hvor den bedømmes. På denne måde udelukkes det, at den subjektive bedømmelse af luftkvaliteten påvirkes af ydre forhold som boligens arkitektur og beliggenhed.

Resultaterne af analyserne omsættes til et enkelt letforståeligt tal - en såkaldt indeklima-relevant tidsværdi - der fortæller hvor længe man må forvente at huset lugter af nye materialer.

I indeklimamærkningen skelnes der ikke mellem boliger, der er naturligt eller mekanisk ventileret. Der stilles således de samme krav uanset ventilationsprincippet. Leveres boligen med ventilationsanlæg er luftskiftet formentlig højere, end hvis huset udelukkende er naturligt ventileret, hvilket vil medføre en lavere koncentration af kemiske stoffer i luften, hvilket i sidste ende vil betyde at huset lettere lever op til kravene og opnår en lavere tidsværdi. Dette er ikke for at favorisere boliger med mekanisk ventilation, men udelukkende ud fra det synspunkt at øget ventilation giver bedre indeklima.

Interiør
De øvrige forhold, som Bygningsreglementet stiller krav til, og som påvirker indeklimaet, f.eks. radonsikring, tæthed af konstruktionen og minimumluftskifte, skal dokumenteres overholdt for at huset kan indeklimamærkes.

Et godt indeklima kan meget let ødelægges hvis man bruger huset forkert. En bolig udført efter de bedste anvisninger, og som ved indflytningen lever op til alle krav og vejledninger, kan hurtigt ødelægges hvis beboernes brugsmønster er uhensigtsmæssigt. For eksempel er det af afgørende betydning at den fugt, der genereres inden døre, bliver ledt ud af huset igen.

Derfor bliver en indeklimamærket bolig leveret med en ”brugsanvisning”, der skal indeholde retningslinier for indeklimarigtig adfærd i den daglige brug, blandt andet om hvordan bygningens installationer bruges bedst muligt og gode råd om udluftning mv. Brugsanvisningen fortæller også hvordan man bedst rengør og vedligeholder huset uden at forringe indeklimaet. Disse krav stilles ud fra den kendsgerning at man ved forkert rengøring kan ødelægge materialerne og dermed forringe deres indeklima-egenskaber. For eksempel kan forkerte rengøringsmidler ødelægge overfladen på gulve eller møbler, så der ”åbnes” op for materialet nedenunder, som måske medfører en større afgasning. På denne måde får man som køber af et indeklimamærket hus også hjælp til at sikre husets gode indeklima i hele dets levetid.