Informi GIS

Robert  Sigaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 33.

Informi GIS

Case under det afsluttede projekt Next Practice, nye innovationsformer
- se mere herom på denne side: 
Projekt Next Practice.
 

I Informi GIS er involvering en helt central udviklingsfaktor – som er blevet styrket med et øget kendskab til nye innovationsformer.

Udfordring
Informi GIS sælger platforme for geografisk information og forretningsviden og vil gerne udvikle mere selv og gøre det i dialog med kunderne.

Konkret arbejdede virksomheden på at udvikle en app, som borgerne skulle bruge til at indberette huller i vejen, bjørneklo etc., til kommunen. App’en var én blandt flere udviklingsidéer, der kom fra medarbejdere i Informi GIS. Til brug for udviklingen af nye forretningsidéer havde ledelsen i Informi GIS et ønske om at få flere værktøjer til at arbejde systemtisk med inddragelse samt få øget kendskab til nye innovationsformer, så de kunne blive dygtigere til at samle og udvælge idéer til forretningsudvikling og nye løsninger.

Løsning
I innovationsforløbet fik Informi GIS erfaringer med co-creation, brugerinddragelse plus det at bruge en business case som styringsværktøj – det var ikke sådan, at Informi GIS fik en nyt forretningskoncept med sig hjem. Formålet var at lære nye innovationsværktøjer at kende og med de nye indsigter at arbejde mere udviklingsorienteret gennem direkte involvering af ledere og ansatte i kommuner samt borgere.

Informi GIS blev trænet i at lave interviews, spørgeguides og en række andre antropologiske metoder, som bruges til brugerinvolveringen. I forhold til at vurdere forretningspotentialet i deres app-idé lærte de at bruge metoden business case som styringsværktøj, der er udviklet af innovationskonsulenter på Teknologisk Institut.

Værktøjer
Informi GIS blev præsenteret for og arbejdede med: Desk research, interview og spørgeguide, deltagerbaseret observation, brainstorming, scenarieudvikling, prototypeudvikling, udvikling gennem NABC-metoden samt business case som styringsværktøj.

Resultater
Det viste sig efter blandt andet interviews med ledere fra flere kommuner, at det ikke var en bæredygtig idé at arbejde videre med borger-app’en i dens nuværende form. På den måde brugte de brugerinterviews til at få testet bæredygtigheden af deres forretningsidé. Projektleder, Thomas Hjelm, Informi GIS siger om Next Practice forløbet:
”Vi afprøvede med held det personlige interview med flere relevante brugergrupper og fik værdifulde indsigter i deres dybereliggende behov, som vi ikke normalt har forstået. Indsigterne blev særligt vigtige for os, fordi de blev gjort sammen af salgs- og marketingmedarbejderne og de tekniske udviklingsmedarbejdere.”
Det var også en vigtig pointe for virksomheden at skabe en anden intern organisering omkring  udviklingsarbejdet på tværs af faggrænserne.