Innovationskonsortiet Intellicare bevilget

Innovationskonsortiet Intellicare bevilget

Innovationskonsortiet Intellicare handler om at finde og udvikle brugbare og personrelaterede løsninger på de plejeproblemer, der mere og mere er ved at udvikle sig til et problem for velfærdssystemet. Konsortiet vil skabe en teknologisk platform, der kan etablere integration og samspil mellem intelligente plejemidler og omgivelserne.

I projektet opføres et plejecenter, hvor teknologi og applikationer baseret på IntelliCare integreres. Platformen skal tilgodese individuelle aktivitetsmønstre og behov hos både ældre og plejere og realisere synergien mellem plejemidler og anden teknologi. Demonstratoren vil styrke dansk forskning inden for intelligente autonome systemer, og således blive en løftestang for dansk eksport af samlede integrerede velfærdssystemer.

Konsortiet har også fokus på sociologiske aspekter i relation til de teknologiske muligheder, og konsortiet vil derfor undersøge de sociokulturelle sammenhænge, som virker understøttende eller hindrende for udviklingen og implementeringen af intelligent teknologi i ældreplejen.

Claus Risager, der er centerchef for Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, er glad for bevillingen fra Rådet for Teknologi og Innovation. ”Intellicare vil give os en platform for udvikling af den it-mæssige infrastruktur, der skal til for at understøtte anvendelsen af velfærdsrobotter og intelligente mekaniske systemer i vores private hjem. Vi regner med, at Intellicare bliver et foregangsprojekt og en øjenåbner i forhold til tilgængelige teknologier, markedsmæssige potentialer og brugerbehov.”

Projektet støttes med 13,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 42,4 mio. kr.

Konsortiet

 • Teknologisk Institut (GTS)
 • Hjælpemiddelinstituttet (GTS)
 • Syddansk Universitet (Mærsk Instituttet og Instituttet for Marketing og Management)
 • OK Fonden
 • Zealand Care A/S
 • Condigi Televagt A/S
 • Besam A/S
 • Phonak A/S
 • Breakoutimage A/S
 • Cepa Mobility
 • Lederforum
 • Dansk Rehab Gruppe
 • OBH Rådg. Ingeniører A/S
 • Københavns Kommune
 • Frederiksberg Kommune.