Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Integration af nyt alment boligbyggeri i lokalsamfundet

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

To hænder, der bærer et lille hus

Integration af nyt alment boligbyggeri i lokalsamfundet

Om 1-2 år flytter 200-300 indbyggere ind i AAB Silkeborgs nybyggeri i Sydbyen i Silkeborg. Det er mange nye mennesker i en lille bydel. Ved at tænke socialt design og bæredygtighed ind i nybyggeriet er vejen banet for en succesfuld integration i lokalsamfundet.

I løbet af 2017 opfører AAB Silkeborg 73 nye almennyttige boliger på Valdemarsgade i Silkeborgs Sydby. Det er et ambitiøst anlagt projekt.

Ud over almennyttige boliger indeholder den nye bydel også privatejede rækkehuse – en anden ejerform med en anden social sammensætning af beboerne – samt et supermarked.

Det er ambitionen, at den nye bydel skal blive en integreret del af det eksisterende lokalsamfund – og ikke mindst et sted, hvor flere børnefamilier ønsker at bosætte sig. 

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?

Byggeriets fysiske design kombineres med socialt design
Social bæredygtighed handler bl.a. om at skabe god integration mellem et (ny)byggeri, dets indbyggere og lokalmiljøet. Derfor kortlagde Teknologisk Institut i første omgang Sydbyen for at få et overblik over området, foreningslivet, naboerne, naturen mv.

Vi fandt, at Sydbyborgere har en særegen identitet, og at det er et område med et meget stærkt lokalsamfund.

Vi fik engageret det stærke lokalsamfund ved at invitere de kommende naboer – borgere og foreninger – til workshop. Her blev det diskuteret, hvordan Sydbyen, det nye byggeri og dets indbyggerne kan udvikle sig til ét samlet og velfungerende lokalsamfund.

Åbenhed og fællesskab i fokus
På workshoppen kom der talrige ideer. Det blev for eksempel foreslået, at man fokuserer på at åbne byggeriet op, så naboer også føler sig velkomne. Det gøres bl.a. ved, at man arbejder på at fjerne den lange 2,5 m høje betonmur, der adskiller grunden fra naboerne på Koopmannsgården. Samtidig blev der fokuseret på at finde måder, hvorpå man kan få de kommende beboere til at deltage i Sydbyens fællesskab.

For at forankre en række af de konkrete idéer og forslag om en stærk integration mellem byggeriet og lokalsamfundet besøgte Teknologisk Institut også lokalområdets foreninger, skolen, daginstitutioner, kirken og kommunen. Vi drøftede mulighederne for at etablere samarbejde og samspil og fik også talt om, hvordan ideerne bedst kan forankres.

Alt i alt er der nu fremlagt en lang række konkrete initiativer og forslag, som kan bane vejen for, at det nye byggeri og dets beboere bliver godt integreret i lokalsamfundet. Kommunen har fx givet positivt tilsagn om at hjælpe med at renovere en legeplads i Sydbyparken kun 100 m fra byggeriet – et af de initiativer, der vil gøre byggeriet mere attraktivt for børnefamilier.

Grundlaget for en succesfuld integration i lokalsamfundet er skabt
Med arbejdet er der skabt et solidt grundlag for, at det nye almene boligbyggeri kan blive en integreret del af fællesskabet i Sydbyen.

Implementeringen af de initiativer, der vedrører samarbejde med lokalområdet, er dog bl.a. afhængig af, at den kommende nykonstituerede afdelingsbestyrelse vedtager dem.  

Men en beboerrepræsentant fra AAB udtrykker, at det arbejde, der nu er lavet, vil blive en enorm hjælp for den kommende bestyrelse.

Guide til Social bæredygtighed i byggeri

Almene boliger danner rammen om hverdagslivet for ca. en million mennesker i Danmark og er på den måde en vigtig brik i at skabe godt naboskab, trivsel og tryghed i lokalsamfundet. Erfaringer viser, at det gode naboskab, trivslen og trygheden ikke altid kommer af sig selv.

Teknologisk Institut har i samarbejde med Realdania og KAB udviklet en guide til social bæredygtighed i nybyggeri og ved renovering, der består af fem konkrete trin, som skal sikre, at den sociale dimension medtænkes fra starten af et byggeprojekt. Det er en guide til, hvordan man afdækker levede liv, fællesskaber og samspilsmuligheder, og hvordan man kan indrette de fysiske rammer, så de bedst muligt understøtter dette. Endelig guides bygherre og beboere igennem, hvordan den sociale bæredygtighed kan understøttes og vedligeholdes, efter byggeriet står færdigt.

De fem trin:

  • Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika
  • Kortlægning af udækkede behov og ressourcer blandt beboerne i nærmiljøet
  • Afdækning af samspilsmuligheder
  • Udledning af platforme og fysiske rammer for social interaktion
  • Sikring af social interaktion og vedligeholdelse.

Selvom guiden udspringer af den almene sektor, rummer den så megen almengyldig viden, at den med fordel også kan bruges af fx kommuner og tegnestuer, der prioriterer en bevidst og systematisk tilgang til social bæredygtighed.

Vi er specialister i social innovation
Teknologisk Institut er en af Danmarks førende spillere inden for social innovation og ny velfærd. Vi trækker på international forskning og giver dig konkrete redskaber til at nytænke velfærd. Vi tilbyder evalueringer, workshops, strategiarbejde, analyser og udviklingsforløb. Når du vælger os, er du desuden sikret en neutral samarbejdspartner, da vi arbejder uvildigt.

Du kan læse mere om vores arbejde med social bæredygtighed ved renovering her

Nedenstående  udgave af vores nyhedsbrev 'Viden til Tiden' handler om ny velfærd og social innovation: