Interessetilkendegivelse indsendt til Højteknologifonden vedr. AMAFU - AMAFU - Autonomous Material handling of the Future

AMAFU er et internt transport-, lager- og produktionssystem, der med sit PLUG & PRODUCE-koncept kan revolutionere automatiseringen af den interne transport

Interessetilkendegivelse indsendt til Højteknologifonden vedr. AMAFU - AMAFU - Autonomous Material handling of the Future

Teknologisk Institut, RoboCluster, SENSE Instituttet og Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet, samt virksomhedspartnerne Simcon A/S, Dansk Styringsteknik A/S, Egatec A/S og MillCoz indsendte den 15. januar en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden.

Formålet med projektet er at udvikle, konstruere og opstille en prototype af et internt transportsystem - Autonomous Material handling of the Future (AMAFU).
Konceptet danner basis for 3 overordnede applikationsområder:
1) universal dreje- og rotationsenhed til indpasning i eksisterende systemer,
2) basismodul i fleksible produktionsceller og
3) basismodul i større fuldt integrerede produktions- og transportsystemer.

Målet for prototypen er effektivt at kunne demonstrere:
* Systemets evne til at rotere, samt flytte emner i lineære retninger
* Systemets evne til selvstændigt at foretage ruteplanlægning,
herunder håndtering af kødannelse, for det enkelte emne.
* Mulighed for ændring af modulsammensætningen (Plug & Produce)

Projektet omhandler udvikling af et internt transport, lager og produktionssystem kaldet Autonomous Material handling of the Future (AMAFU), der med sit - PLUG & PRODUCE - koncept kan revolutionere automatiseringen af den interne transport, og skabe et fleksibelt og effektivt flow med lave indkøringsomkostninger og mulighed for automatisering af individuelle (enkeltstyks)produktioner.

AMAFU er modulært opbygget og understøtter håndtering af emner i forskellig størrelse, og emnerne flyttes individuelt på samme system på samme tid i individuelle retninger og hastigheder. Systemet er selvkonfigurerende og såvel power som kommunikation mellem modulerne er en intergreret del af systemet.

Projektets partnere får svar fra Højteknologifonden den 2. marts. Projektet forventes at have en varighed af 2 år og et samlet budget på 18,2 mio. kr.