International sensorkonference den 19. og 20. marts 2007

Konference

International sensorkonference den 19. og 20. marts 2007

Højtlønslandenes svar på Globaliseringens udfordringer er mangfoldige, men et af de mest oplagte er at vinde konkurrencekraft ved at "klemme" tid og penge ud af produkter - samt produktion. Dette kan ske via automatisering eller "robotisering" af produktionen med henblik på individuel og fleksibel serieproduktion. For at realisere dette i praksis er der brug for 'Intelligent produktion' med løbende optimering af processerne.

Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk Institut arrangerer i samarbejde med ATV•SEMAPP/MikroNano-Gruppen og Dansk Industri/ITEK konference i Taastrup d. 19.-20. marts 2007.

Arrangementet vil give en "Global" status - samt en idé om udviklingen i nærzonen - for Sensor Netværk med førende specialister på talerlisten (program nedenfor). Arrangementet har endvidere fokus på "networking" (mellem mødedeltagerne) og er derfor bygget op i to trin, nemlig sen eftermiddag/aften d. 19. marts samt dagsprogrammet d. 20. marts. Om aftenen sætter vi den nationale scene, idet de interesserede danske samt udenlandske gæster hermed får et ajourført billede af situationen her. Efter de to "nationale" indlæg er der fælles middag. Dagen efter er der et varieret fagligt program, der har internationale talere om formiddagen og et antal nationale "cases" om eftermiddagen.

Målgruppen for konferencen er beslutningstagere omkring anvendelse - samt udviklere - af sensor-systemer til produktion og/eller produkter. Såvel forskere & udviklere som brugere kan få udbytte af konferencen.

Læs mere om konferencen, programmet og tilmeldingsprocedure her